nieuws

Winstdaling Donatus treft kerken in portemonnee

Archief

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus heeft vorig jaar de nettowinst zien kelderen naar € 4,0 (10,2) mln. De crisis op de aandelenmarkten was hieraan debet. De beleggingen leverden in 2008 een verlies op van € 3,3 mln, terwijl de opbrengst daaruit in 2007 nog € 3,2 mln bedroeg.

Winstdaling Donatus treft kerken in portemonnee

Voor de verzekerden betekent dit dat de premierestitutie over 2008 slechts 6% kan bedragen, waar eerder percentages tussen 40% en 45% gebruikelijk waren. Directievoorzitter Alphons van der Voorn denkt de pijn voor de verzekerden (veelal kerken) te kunnen verzachten door de premierestitutie deels ten laste te laten komen van het eigen vermogen van Donatus. "In dat geval hopen we dat de ledenraad in oktober akkoord kan gaan met 20% premierestitutie; dat zou ons € 3 mln aan eigen vermogen kosten." Donatus heeft vorig jaar € 21,2 (20,3) mln aan brutopremie geboekt en € 1,0 (0,9) mln aan provisie. De schadelast daalde tot € 5,5 (6,9) mln en het technisch resultaat tot € 3,2 (9,1) mln.

Reageer op dit artikel