nieuws

Wanbetalers jagen niveau AFM-heffingen omhoog

Archief

De heffingen van de AFM voor tussenpersonen zijn over 2008 aanzienlijk hoger uitgevallen dan de heffingen over 2007. Dit komt doordat het toezicht van de AFM is geïntensiveerd en doordat de toezichthouder wordt geconfronteerd met een relatief groot aantal wanbetalers.

Wanbetalers jagen niveau AFM-heffingen omhoog

Minister Bos (Financiën) antwoordt dit op vragen van de CDA-Kamerleden Blanksma-Van den Heuvel en De Nerée tot Babberich over onder meer de toename van deze heffingen. De stijging van de toezichtskosten zou in sommige gevallen meer dan 100% bedragen, stelden zij.
Afhankelijk van de grootte van het kantoor beweegt de stijging van de heffingen zich echter tussen de 33% en de 83%, aldus Bos. De heffing voor 2008, die achteraf moet worden betaald, zal voor kleine kantoren met 1 of 2 fte's 33% respectievelijk 38% hoger uitkomen, meldt hij. De kosten voor het doorlopend toezicht op adviseurs en bemiddelaars was volgens de minister voor 2008 begroot op bijna € 11 mln, maar bedraagt nu, na verrekening van de overheidsbijdrage van ruim € 6,4 mln in totaal € 11,4 mln, een toename van 4% ten opzichte van 2007.

Reageer op dit artikel