nieuws

Verzekeraars nodigen intermediair uit tot terugkeer in de schoolbanken

Archief

Aegon

Goede producten en diensten zijn in de markt belangrijker dan ooit, vindt Aegon. De maatschappij wijst daarbij onder meer op het Woon & Vrijetijdspakket, de 24-uurservice bij hypotheken en het Aegon Beheernet voor het mkb. Aegon zegt het intermediair te helpen door flexibele provisie te bieden en themabijeenkomsten te houden over nieuwe beloningsvormen. Daarbij komen verschillende beloningsmodellen met al hun consequenties aan bod.
 
Allianz
"Het intermediair kan alleen optimale toegevoegde waarde bieden als het zelf overtuigd is van die toegevoegde waarde", vindt Allianz. "Dat is weer alleen mogelijk als je als tussenpersoon weet wat je allemaal te bieden hebt en dit ook helder en transparant kunt presenteren. Daarvoor moet de dienstverlening van het intermediair excellent zijn en zijn producten duurzaam en winstgevend."
 
   Hoe dat te realiseren is, kun je als adviseur bij Allianz leren tijdens een Pure Life-opleiding. "Daarin begeleiden wij onze adviseurs bij het omschakelen naar een passende adviesmethode (financial life planning) en bijpassend businessmodel." Volgens Allianz leert een adviseur in het Pure Life-traject luisteren naar de wensen van de klant in plaats van zelf te praten. "Klinkt vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk niet makkelijk te zijn."
 
Avéro Achmea
Voor ondersteuning van het intermediair heeft de intermediairverzekeraar van Achmea het programma 'Voorzie'. Daarbij worden samen met het intermediair keuzes gemaakt op gebieden als gewenste strategie, klanttevredenheid, portefeuilleopbouw en segmentatie. Verder zijn er relatiemarketingprogramma's zoals 'Proef de Kwaliteit' en 'Masterclass'. Hier komen zaken aan de orde als leiderschap, succesvol ondernemen, innovatie en verandermanagement.
 
   Avéro heeft afgelopen jaar een permanent intermediairpanel geïnstalleerd, waaraan diverse actuele knelpunten (beloning, transparantie, regelgeving en inrichting van de bedrijfsprocessen) worden voorgelegd. Op het gebied van de beloning maakt Avéro in de nabije toekomst 'inregelbare' provisie verder mogelijk. Waneer een tussenpersoon kiest voor een fee, kan de provisie op nul worden gesteld. Dit voorkomt verrekening achteraf en dus extra administratieve handelingen.
 
Delta Lloyd
Delta Lloyd vindt dat de adviseurs 'nieuwe rollen moeten oppakken'. Pensioenadviseurs krijgen nu bijvoorbeeld een bredere consultantachtige rol, waarbij zij ook zorg en inkomen in hun advies moeten meenemen.
 
   De Amsterdamse verzekeraar ziet een verschuiving naar fee-beloning en constateert dat er meer beloningsvormen naast elkaar gaan lopen. "Wij hebben overigens al lange tijd de mogelijkheid om provisieloze verzekeringen aan te bieden; een mogelijkheid die ook is ingebouwd in de offerteapparatuur", aldus Delta Lloyd.
 
   De maatschappij biedt het intermediair ondersteuning via diverse workshops en rondetafelgesprekken. Voor advies over internet en een online strategie heeft Delta Lloyd een speciaal e-businessteam.
 
Legal & General
"Wij richten ons helemaal op de speerpunten bevordering en implementatie van transparantie en deskundigheid. Daarnaast willen wij de visie op het beroep van financieel dienstverlener verder aanscherpen", zegt Legal & General. De maatschappij heeft op het terrein van de beloning samen met twintig kernrelaties een proef opgezet rond directe beloning. De ervaring en suggesties uit deze proef zijn opgenomen in een speciale nieuwsbrief.
 
   "Wat de administratie betreft bieden wij het intermediair al jaren de gelegenheid om rechtstreeks met de consument afspraken te maken over de hoogte van de vergoeding", aldus Legal & General. "Deze kosten kunnen vervolgens worden ingerekend in de kosten van het product waarvoor wordt bemiddeld. Dit betekent dat onze producten ook zonder provisie aan de consument kunnen worden geleverd. Hierdoor is een rechtstreekse declaratie van de financieel dienstverlener aan de consument mogelijk, wat tot evenredige verlaging van de premie leidt."
 
   Legal & General houdt daarnaast speciale informatiebijeenkomsten en heeft Powerpoint-presentaties ontwikkeld waarin de wettelijke wijzigingen zijn samengevat. Ten slotte heeft de Hilversumse maatschappij een ondernemerspanel, waarin wordt nagegaan op welke manier tussenpersonen kunnen reageren op de actuele ontwikkelingen.
 
Nationale-Nederlanden
Wat beloning betreft, heeft NN onlangs een standaardprovisieregeling ingevoerd. Hierdoor komt het intermediair te weten op basis van welke beloning zij hun prijzen kunnen doorberekenen. Ook is er een gesegmenteerde aanvullende provisieregeling ingevoerd, waarbij er niet is gekeken naar de omzet, maar naar de bedrijfsvoering en de expertise van het kantoor.
 
   Op het vlak van ondernemerschap heeft NN masterclasses gehouden over provisietransparantie, rekensoftware adviesvergoeding ontwikkeld en stappenplannen en marketingondersteuning aangeboden. Andere activiteiten zijn: portefeuilleanalyse, begeleiding bij verkoop, inrichten van verdienmodellen en ondersteuning van financiële bedrijfsprocessen voor het pensioenbedrijf van NN.
 
   NN wijst voorts op het Fiscaal Juridisch Adviesbureau en het Specialisten Collectief Pensioen, die het intermediair ondersteunen bij de dagelijkse bezigheden. Op het terrein van administratie en automatisering gaat NN deelnemen in de adviessoftware van PensioenNavigator, waarmee het adviestraject te versnellen en beter te structureren is, aldus de verzekeraar.
 
Reaal
Reaal zegt het de adviseur gemakkelijk te maken door producten aan te bieden met provisieflexibiliteit. "Onze tussenpersonen bepalen zelf of ze werken op basis van provisie of dat zij klanten een uurtarief in rekening brengen." Daarnaast claimt Reaal een goed inzicht in de kostenopbouw van de producten te brengen, zodat de tussenpersoon gemakkelijker kan voldoen aan de transparantie-eisen.
 
   Met de opleiding Reaal Ondernemerscollege geeft de maatschappij theoretische en praktische ondersteuning aan intermediairs die de ondernemersmarkt willen betreden. Daarnaast is de verzekeraar een proef gestart om het intermediair te helpen zich beter te presenteren binnen de eigen regio. Ook biedt Reaal steun op het gebied van internetgebruik door het intermediair.
 
   De verzekeraar meent voorts dat de opleidingspoot Reaal College als een van de weinige instituten WFT-PE-workshops voor volmachten aanbiedt. Verder heeft Reaal een juridisch/fiscale helpdesk voor intermediairs, een speciale Belastingbox als naslagwerk voor adviseurs en Pensioen Actief, een tijdschrift over pensioenen en oudedagsvoorzieningen dat is gericht op de adviseur.
 
ASR
ASR is bezig om het intermediair tijdens een reeks bijeenkomsten in het land voor te lichten over de gevolgen van de nieuwe regelgeving. Zolang die serie bijeenkomsten niet is afgerond, wil de verzekeraar niets zeggen over de ervaringen.
 
 

Reageer op dit artikel