nieuws

‘Verzekeraars efficiënter in uitvoering pensioenregeling’

Archief

Schaalvoordelen beter benut dan bij pensioenfondsen

 

De uitvoeringskosten van pensioencontracten zijn lager als de uitvoering is ondergebracht bij een verzekeraar, zo concludeert PricewaterhouseCoopers (PWC) uit onderzoek. De pensioenfondsen zijn het er niet mee eens.

 

Een verzekeringsmaatschappij brengt per deelnemer bij pensioencontracten van 10.000 tot 100.000 deelnemers gemiddeld _ 61 per jaar aan uitvoeringskosten in rekening. Bij pensioenfondsen is dat _ 98. Bij kleinere contracten (100 tot 1.000 deelnemers) loopt het verschil op tot _ 136 bij verzekeraars en _ 239 bij pensioenfondsen.

 

  &nbspAls reden wordt aangevoerd dat verzekeraars schaalvoordelen beter kunnen organiseren. "Zo worden veel vaste kosten over meerdere contracten verdeeld." Verder hebben verzekeraars als voordeel ten opzichte van pensioenfondsen dat een beperkt deel van de overheadkosten ten laste van de pensioenactiviteiten komt. Wel wordt aangegeven dat de variatie in gemiddelde uitvoeringskosten bij verzekeraars groter is dan bij pensioenfondsen.

 

Uitvoeringskosten

Onderzocht zijn gegevens van van zes grote pensioenverzekeraars (Aegon, Achmea, Delta Lloyd, Fortis ASR, Nationale-Nederlanden en Zwitserleven) die samen 80% van de pensioenmarkt in handen hebben, en 150 pensioenfondsen. Andere kosten aspecten als premies en risico-opslagen zijn niet onderzocht. Als uitvoeringskosten definieert PricewaterhouseCoopers "alle kosten die door de werkgever of de deelnemer direct of indirect worden betaald voor de uitvoering van de pensioenregeling". "Dat betekent in het geval van verzekerde pensioenregelingen dat is uitgegaan van de door de verzekeraar in rekening gebrachte uitvoeringskosten en niet van de door de verzekeraar gemaakte uitvoeringskosten."

 

  &nbspPer instelling zijn de gegevens onderzocht van de tien grootste daadwerkelijk gesloten of verlengde pensioencontracten in de jaren 2006 en 2007. Daarnaast is een steekproef gedaan onder contracten waarbij maatwerkafspraken zijn gemaakt. Ook zijn de standaardvoorwaarden en tarieven bekeken van alle producten die werden gevoerd. In totaal zijn 6.750 van de 12.000 in die jaren gesloten of verlengde contracten bekeken.

 

Selectief winkelen

"PWC winkelt selectief", vindt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. "Pensioenfondsen met meer dan 100.000 deelnemers zijn niet vergeleken, omdat verzekeraars zulke grote collectiviteiten niet kennen. Juist in dat qua volume topsegment zijn met name de bedrijfstakpensioenfondsen vertegenwoordigd, met een laag uitvoeringskostenniveau waar geen verzekeraar aan kan tippen."

 

  &nbspDe vereniging verwijst naar een onderzoek uit 2006. "Daarin staat dat de uitvoeringskosten van pensioenfondsen een factor 3 lager zijn dan die van verzekeraars en dat dit verschil nog eens bijna verdubbelt als ook de brutowinstmarges van verzekeraars worden meegenomen." Een grote club als het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (twee miljoen deelnemers) zegt _ 77 per deelnemer aan uitvoeringskosten te maken.

 

Reageer op dit artikel