nieuws

Uitvaartpolissen blijven nog buiten beloningsregels

Archief

De provisies op uitvaartverzekeringen worden voorlopig niet openbaar voor klanten en evenmin komt er voor deze producten een verbod op bonusprovisies. Dat valt af te leiden uit antwoorden van minister Wouter Bos (Financiën) op Kamervragen. Het Verbond van Verzekeraars is teleurgesteld.

Uitvaartpolissen blijven nog buiten beloningsregels

Bos stelt weliswaar van toezichthouder AFM te hebben vernomen dat er "zeer hoge provisies worden betaald bij de verkoop van uitvaartverzekeringen". Hij wenst de beloningsregels echter niet op korte termijn aan te passen. "De reikwijdte van de provisieregels zal ik uiterlijk in de eerste helft van 2010 evalueren. Dan zal worden bekeken of uitvaartpolissen onder de provisieregels moeten worden gebracht."
Het Verbond van Verzekeraars pleitte er eerder voor om de beloningsregels uit het BGFO per 1 juli ook van toepassing te verklaren op uitvaart- en woonlastenpolissen. "Ter voorkoming van mogelijke reputatieschade voor de verzekeringsbranche als geheel", zo motiveren de verzekeraars. "Het kan zijn dat bemiddelaars uitwijken naar de verkoop van producten waarvoor onzichtbaar hoge provisies worden afgerekend."
Volgens Bos zijn uitvaartverzekeringen momenteel wel onderwerp van onderzoek door de AFM. "De AFM heeft veel klachten en signalen over uitvaartverzekeringen ontvangen", schrijft hij in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Mei Li Vos.

Reageer op dit artikel