nieuws

Tophypotheek blijft mogelijk

Archief

‘Ministerie maakt wetgeving, niet AFM’

 

"Er is geen sprake van dat tophypotheken verboden gaan worden." Met die stellingname heeft de regering een voorgenomen maatregel van toezichthouder AFM teruggebracht tot het oplaten van een ballon.

 

Bij monde van staatssecretaris Jan Kees de Jager reageerde de regering vorige week in een spoeddebat op plannen van de AFM. De bewindsman van Financiën reageerde daarmee op uitlatingen van AFM-voorzitter Hans Hoogervorst dat de toezichthouder voornemens is hypotheken te verbieden die 100% van de marktwaarde van een woning overstijgen.

 

  &nbsp"Met zo’n harde specifieke eis kan de sector niet uit de voeten", zei De Jager tijdens het spoeddebat. "Daarnaast moeten harde criteria altijd vastgelegd worden binnen het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) en dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie. De AFM is weliswaar onafhankelijk maar kan binnen de Wet Financieel Toezicht een beleidsregel niet tot wetgeving verheffen."

 

Onrust

Uitdrukkelijk afstand nemen van de uitspraken van de AFM-topman wilde de regering niet. De Jager zei het "niet verstandig te vinden dergelijke onrust veroorzakende opmerkingen te maken binnen een woningmarkt die het toch al moeilijk heeft."

 

  &nbspDe Jager steunde echter de zorg van Hoogervorst dat in 20% van de gevallen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt afgeweken. Als blijkt dat dit te wijten is aan het grootschalig negeren van de gedragscode door banken, vindt De Jager dat er alsnog maatregelen moeten worden genomen.

 

Reageer op dit artikel