nieuws

Toetstermen Volmacht voldoen voor WFT Leven en Schade

Archief

Omdat de toetstermen van Volmacht Leven en Volmacht Schade de toetstermen van de diploma’s WFT-Schade en WFT-Volmacht meer dan volledig afdekken, zijn de houders van deze diploma’s tevens volledig gekwalificeerd voor deze laatste diploma’s.

 

Dit meldt het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Het college heeft het ministerie van Financiën meegekregen in de vaststelling dat de deskundigheidseisen voor WFT-Volmacht Schade en WFT-Volmacht Leven op een beduidend hoger niveau liggen dan die voor WFT-Schade en WFT-Leven. Het zou dan ook onlogisch zijn om te eisen dat deze diplomahouders ook nog moeten voldoen aan deskundigheidseisen van WFT-Schade en -Leven, aldus het CDFD. Dit geldt ook voor het WFT Permanente Educatie-programma. De regeling is eveneens van toepassing voor de reeds afgegeven Volmachtdiploma’s na 1 juni 2008.

 

  &nbspDe exameninstituten en de PE-opleidingsinstuten zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

 

Verlenging erkenningen

Het CDFD heeft verder de erkenning van drie WFT-exameninstituten verlengd, na audits door kwaliteitsinstituut Qanu. Het gaat hier om de Hogeschool Rotterdam, de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Het laatste instituut kreeg een voorwaardelijke verlenging tot 30 september 2009.

 

  &nbspHet CDFD heeft inmiddels veertien opleidingsinstuten erkend.

 

Reageer op dit artikel