nieuws

Talloze diploma’s verliezen hun waarde voor bedrijfstak

Archief

Niet onderhouden PE zet streep door vrijstellingen

 

Honderdduizenden diploma’s in de assurantiebranche dreigen eind dit jaar waardeloos te worden. Als voor de Kerst niet wordt voldaan aan permanente educatie-eisen, zijn gediplomeerden hun officiële bewijs van vakbekwaamheid kwijt. Beroep doen op een vrijstelling is dan niet meer mogelijk.

 

Die dreiging betreft niet alleen de 200.000 mensen die nu in de financiële dienstverlening werkzaam zijn, maar ook alle potentiële herintreders. "Er zijn ongetwijfeld enkele tienduizenden mensen die op dit moment niet in de financiële dienstverlening werken, maar een terugkeer niet uitsluiten. Daarbij zitten veel vrouwen die tijdelijk gestopt zijn met werken", zegt onderwijsspecialist Dik van Velzen van opleidingsinstituut Nibe-SVV.

 

  &nbspDaarnaast zijn er volgens hem veel mensen die vrijstellingen ontlenen aan mbo- of hbo-opleidingen, maar in een andere bedrijfstak terecht zijn gekomen. "Als zij over een jaar of twee willen terugkomen in onze bedrijfstak, zullen ze merken dat de diploma’s die ze ooit, soms met veel moeite, hebben behaald, niet meer geldig zijn."

 

  &nbspVoor de bedrijfstak gaat dat problemen opleveren, meent Van Velzen. "Een vrij omvangrijke vijver aan potentieel toekomstig personeel gaat verloren. Dat moet je niet willen, of in elk geval beperken."

 

Klantcontact

Verlies aan geldigheid van diploma’s treft niet alleen feitelijk leidinggevende van bedrijven (met minder dan vijftig werknemers). Ook medewerkers die in de dagelijkse praktijk klantcontacten onderhouden, moeten hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. Een officieel diploma is daarvoor de meest geëigende weg.

 

  &nbspHoe groot het probleem exact is, is in onderwijsland nergens bekend. Vast staat dat er in de loop der jaren vele honderdduizenden diploma’s zijn afgegeven die recht geven op één of meer vrijstellingen. De CDFD (Commissie Deskundigheid Financiële Dienstverlening) kan niet zeggen hoeveel mensen sinds de inwerkingtreding van de WFT hun officiële vakbekwaamheid ontlenen aan een oud diploma. "Er heeft geen fysieke omruilactie plaatsgevonden van oude branchediploma’s naar nieuwe WFT-diploma’s."

 

Briefje sturen

Volgens Van Velzen zijn veel mensen zich niet bewust van het aanstaande waardeverlies van hun (assurantie-)diploma’s. "Bij Nibe-SVV worden we nog steeds overstroomd met telefoontjes van mensen, die niet of nauwelijks weten welke consequenties die PE-eisen voor hun diploma’s en vrijstellingen hebben."

 

  &nbspIedereen die mogelijk een dergelijk diploma heeft een briefje sturen, kan niet volgens hem. "Want het gaat om diploma’s die in een reeks van tientallen jaren door tientallen instituten zijn afgegeven aan mensen, die daarna vast en zeker regelmatig verhuisd zijn."

 

27 december

Bij inwerkingtreding van de WFD (inmiddels vervangen door de WFT) is een nieuw diplomastelsel ingevoerd. Tegelijk zijn op ruime schaal vrijstellingen verleend voor hele of gedeeltelijke WFT-diploma’s. "Voor al die vrijstellingen geldt: wél op WFT-voorwaarden. En dat is nog even wennen", stelt Van Velzen. "Voor al die vrijstellingen geldt dat zij, net als voor de WFT-diploma’s zelf, beperkt houdbaar zijn. Is een PE-certificaat niet tijdig behaald, dan vervalt de geldigheid van het diploma of de vrijstelling en voldoe je dus niet langer aan de vakbekwaamheidseisen."

 

  &nbspOp 27 december 2009 loopt de eerste PE-periode af.

 

Reageer op dit artikel