nieuws

Structuurwijziging Nivre moet herkenbaarheid vergroten

Archief

Gedragscode

De werkzaamheden worden dus gesplitst. "Het nieuw te vormen facilitair bedrijf, een BV met een nog vast te stellen naam, gaat zich bezighouden met alles wat te maken heeft met normering, registraties, controle van de permanente educatie. En, als we heel groot worden, wellicht ook met marketing of opleidingscoördinatie. Het Nivre is dan één van de registers die door deze organisatie wordt bediend, maar dat geldt ook voor de registers voor risicodeskundigen, toedrachtsonderzoekers en taxateurs."
 
   Op hun beurt moeten alle registers voldoen aan een aantal basiskenmerken. "Zo moet er bijvoorbeeld een gedragscode zijn en een programma van permanente educatie. De registers moeten dus qua structuur op elkaar lijken."
 
   Het Nivre blijft zelf de dingen doen die te maken hebben met de inhoudelijke kant van de zaak, zoals de vakontwikkeling, de gedragscode en de organisatie van het Rendez-vous.
 
   Böttcher liet doorschemeren dat het 'goed mogelijk' is dat op termijn nog andere organisaties aansluiting zoeken bij het op te richten facilitaire bedrijf.
 
Beroepsethiek
Tijdens zijn speech in de Amsterdamse RAI kondigde Böttcher eveneens aan dat de gedragsregels van het Nivre opnieuw worden geformuleerd. "Dat is in de huidige tijd onvermijdelijk. De vanzelfsprekende beroepsethiek is aan het verdwijnen. Een registerexpert moet onafhankelijk en onpartijdig zijn werk doen en zich niet laten leiden door iets anders dan de werkelijke schade."
 
   Volgens Böttcher zullen mensen gaan merken dat het Nivre-bestuur actief gaat bewaken dat de gedragscode wordt nageleefd.
 
   "Voortaan zullen wij, als we overtredingen constateren, als bestuur een beroep doen op de klachten- en geschillencommissie. Daarin zitten onafhankelijke juristen, die moeten beoordelen of we gelijk hebben of niet. De keerzijde van de medaille is dan ook dat wij als bestuur onze nek meer gaan uitsteken, want we lopen natuurlijk wel het risico dat we soms geen gelijk zullen krijgen."
 
 
 
 
Rectificatie
In AM 7 van vrijdag 3 april werden op pagina 26 meningen van Nivre-voorzitter Gerard Böttcher en contra-expert Anton Coolen tegenover elkaar gezet. In de alinea over een 'contra-register' is ten onrechte een uitspraak van Böttcher opgenomen over contra-expert Harry van den Broek, die in de gevangenis terecht zou zijn gekomen. Deze passage, die geen letterlijke weergave betrof, was onjuist en had niet in het artikel mogen staan. De redactie betreurt de foutieve suggestie die hierdoor is ontstaan.

Reageer op dit artikel