nieuws

Schikking Vie d’Or bindend

Archief

Het Amsterdamse gerechtshof heeft de zogeheten schikkingsovereenkomst met betrekking tot voormalig levensverzekeraar Vie d’Or verbindend verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de overeengekomen schaderegeling bindend is voor alle gedupeerde oud-polishouders, tenzij zij binnen drie maanden laten weten daaraan niet gebonden te willen zijn.

Schikking Vie d’Or bindend

Vie d'Or ging in 1995 failliet. In 2008 heeft de stichting die de belangen van de circa 11.000 oud-polishouders behartigt, overeenstemming over een minnelijke regeling van de schade bereikt met de accountant (Deloitte & Touche) en de actuaris (Heijnis & Koelman) van Vie d'Or, De Nederlandsche Bank, de Staat en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling is vastgelegd in een overeenkomst, die voorziet in de vorming van een fonds van ongeveer € 45 mln waaruit aan gedupeerden schadevergoedingen zullen worden betaald.

De volledige tekst van de beschikking van het gerechtshof en meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Stichting Vie d 'Or. 

Reageer op dit artikel