nieuws

Resultaat Allianz blijft positief

Archief

Banksparen en pensioen succes

Allianz Nederland heeft vorig jaar het nettoresultaat uit de rode cijfers gehouden, al is de winst wel met 63% gedaald: € 84 (228) mln. De premieomzet is 3% lager uitgekomen op € 1.284 (1.326) mln.
 
Door een hogere schadelast en scherpe concurrentie is de combined ratio (kosten en uitkeringen gedeeld door premie) opgelopen tot 98% (93%). "Gegeven de moeilijke marktomstandigheden is dit een acceptabele toename." De premieomzet Schade daalde tot € 913 (927) mln, terwijl het operationeel resultaat afnam tot € 73 (119) mln.
 
   Het levenbedrijf boekte een omzetdaling van 7% tot € 371 (399) mln, vooral door een 17% lagere omzet uit koopsommen: € 96 (115) mln. De omzet uit periodieke premies bedroeg € 275 (284) mln. Door een voorziening voor het compenseren van de kosten van beleggingspolissen is het operationeel resultaat in Leven met 62% afgenomen tot € 20 (53) mln. Ondanks de omzetdaling is Allianz positief over de verkoopresultaten: "In de afnemende unit-linkedmarkt hebben wij ons marktaandeel weten te behouden en in de marktsegmenten pensioenen en banksparen is een aanzienlijke groei gerealiseerd."
 
   De solvabiliteitsmarge bleef met 200% (220%) vrij goed op peil.
 
Vooruitzichten
Allianz verwacht dit jaar een toenemend aantal prijsstijgingen in brand- en autoverzekeringen. Zelf denkt het concern het marktaandeel in met name de mkb-markt en de levenmarkt (via het bancaire concept Allianz Plus) verder uit te bouwen. Intern worden dit jaar de eerste resultaten zichtbaar van het reorganisatieproject Allainz 2012.

Reageer op dit artikel