nieuws

Polissen Onderlinge ‘s-Gravenhage populair

Archief

De productie van Onderlinge ‘s-Gravenhage, uitgedrukt in verzekerd kapitaal, is in 2008 met bijna 30% gegroeid. De slechte resultaten uit beleggingen hadden een grote impact op het resultaat. Toch kwam de levensverzekeraar tot winst.

Polissen Onderlinge ‘s-Gravenhage populair

De premieomzet van Onderlinge 's-Gravenhage is vorig jaar met 7,4% toegenomen tot € 149,6 mln. De nieuwe productie van levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling steeg zelfs met 45% tot € 18,7 (12,9) mln. De maatschappij, die alleen euroverzekeringen en geen beleggingspolissen aanbiedt, schrijft dat toe aan de productengroepen vermogensopbouw, oudedagslijfrente en oudedagspensioen. De koopsomproductie daalde licht tot € 50,8 (52,1) mln.
Beleggingen hadden een grote invloed op de nettowinst, die tot € 4,4 (56,4) mln daalde. De solvabiliteit nam van 519% af tot 352%. Van de te verdelen winst van € 4,3 (22,0) mln verdeelt Onderlinge 's-Gravenhage 95% onder polishouders.

Reageer op dit artikel