nieuws

Pleidooi Jaap van Rijn voor gezónde competitie

Archief

"Een gezónde competitie is een absolute voorwaarde voor een goede toekomst van het intermediair en derhalve ook van het hiermee samenwerkende verzekeraars. Een ongezonde concurrentie heeft namelijk een sterk negatief effect op de premie en daardoor dus ook op de provisie". Dit betoogde Jaap van Rijn, destijds het boegbeeld van schadeverzekerend Nederland begin mei 1984 tijdens het congres ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NBVA.

 

  &nbspAls potentiële bedreigingen voor een gezonde concurrentie noemde Van Rijn: de ontwikkeling van steeds oneigenlijker wagenparken in de autoverzekering, de opkomst van pakketkortingen, keuzeprovisie en zogeheten fluistertarieven. Over keuzeprovisie zei hij: "Er bestaat geen derde weg tussen de zuivere productverkoop door de direct writers en de dienstverlening van de tussenpersoon. De provisie mag geen inzet zijn van prijsconcurrentie."

 

Spanningen

Het jubileumfeest van de NBVA werd overschaduwd door interne spanningen omtrent de voorgenomen fusie met de NVA. Er was aan de leden een profiel van de nieuwe vereniging voorgelegd, inclusief de samenstelling van het toekomstige bestuur. Een groep van tachtig NBVA-leden, onder wie opvallend veel kaderleden, vond dat er te hard van stapel werd gelopen. Door de verschillende oorsprong van beide organisaties zou hun karakter nog te veel verschillen, "waardoor beide verenigingen nu nog te ver van elkaar afstaan". Bovendien bestond de vrees dat de NBVA in de nieuwe vereniging zou worden ‘ondergesneeuwd’.

 

Colportage

De Consumentenbond en zijn toenmalige ‘rode’ tegenvoeter Konsumenten Kontakt bleven in publicaties hameren op een colportageverbod voor spaarkasovereenkomsten. Tijdens de presentatie van het jaarverslag van Nationale-Nederlanden ging bestuurslid Jaap van Rijn uitgebreid in op de colportagekwestie. Gevaren die volgens hem bij een colportageverbod dreigden, waren: de consument verzekert zich niet, verzekert zich te weinig of verzekert zich verkeerd. "Wie zal ooit afwegen welke schade er méér zal worden geleden door de afwezigheid van spaarkas- c.q. verzekeringsovereenkomsten dan door onjuiste verkoopmethoden? Er is nooit een balans van opgemaakt, wat de klachten zouden zijn als er geen verzekeringscolportage zou zijn geweest", stelde hij.

 

Assurantieclubs

De Federatie van Assurantieclubs kwam tot de slotsom, dat een totaal van circa 17.000 leden het toekomstige plafond zou zijn voor de assurantieclubs. Er was in 1982 en 1983 een wervingscampagne gehouden om het ledental op te stuwen richting de 20.000, maar per 1 januari 1984 stond de totaalteller op 17.370; dat waren er 143 mínder dan een jaar eerder.

 

Reageer op dit artikel