nieuws

PIV pleit voor accentverschuiving bij whiplash

Archief

Het percentage slachtoffers met whiplash dat last blijft houden van chronische klachten en beperkingen, kan aanzienlijk worden verlaagd. Dit kan vooral door in de eerste fase van de schaderegeling de nadruk te leggen op herstel en re-integratie van het slachtoffer. Die overtuiging presenteert het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in zijn jaarverslag 2008.

PIV pleit voor accentverschuiving bij whiplash

Nu heeft circa 20% van de whiplashslachtoffers te maken met langdurige arbeidsongeschiktheid. Tot dusver ligt vaak de nadruk op de vraag 'Hoe kom ik eraan?' en worden al in een vroeg stadium van de schaderegeling discussies over het oorzakelijk verband tussen ongeval en schade gevoerd, zowel wat betreft ongevaltechnische als medische aspecten. Het PIV wil liever focussen op de vraag 'Hoe kom ik ervanaf?' Voor alle betrokkenen zou het uitgangspunt dienen te zijn dat de meeste nekletsels niet tot blijvende beperkingen leiden. "Als het slachtoffer na bijvoorbeeld een jaar toch beperkingen ondervindt, zal daarmee rekening moeten worden gehouden. Wel moet hij dan volledige openheid van zaken geven over zijn medische situatie in de recente periode vóór het ongeval. Dat stelt de verzekeraar in staat te onderzoeken of en in hoeverre andere oorzaken dan alleen het ongeval bijgedragen aan het hebben van chronische klachten en beperkingen."

Reageer op dit artikel