nieuws

PIV bepleit andere aanpak bij whiplash

Archief

Het percentage slachtoffers met whiplash dat last blijft houden van chronische klachten en beperkingen, kan aanzienlijk worden verlaagd.

 

Die overtuiging presenteert het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in zijn jaarverslag 2008.

 

Volgens het PIV kan die verlaging vooral worden gerealiseerd door in de eerste fase van de schaderegeling de nadruk te leggen op herstel en re-integratie van het slachtoffer. Gemiddeld heeft circa 20% van de whiplashslachtoffers te maken met langdurige arbeidsongeschiktheid. Volgens het instituut ligt tot dusver vaak de nadruk op de vraag ‘Hoe kom ik eraan?’ en worden al in een vroeg stadium van de schaderegeling discussies over het oorzakelijk verband tussen ongeval en schade gevoerd.

 

Openheid van zaken

  &nbspHet PIV wil liever focussen op de vraag ‘Hoe kom ik er vanaf?’ Voor alle betrokkenen zou het uitgangspunt dienen te zijn, dat de meeste nekletsels niet tot blijvende beperkingen leiden.

 

  &nbspIndringende vragen (over bijvoorbeeld het niet dragen van de gordel) moet pas gesteld worden als de klachten toch aanhouden. "Het slachtoffer zal dan wel volledige openheid van zaken geven over zijn medische situatie vóór het ongeval." Volgens PIV kan de verzekeraar dan onderzoeken of andere oorzaken bijgedragen hebben aan de chronische klachten.

 

Reageer op dit artikel