nieuws

Overstappercentage zorgverzekering stabiel op 3,5%

Archief

Begin dit jaar is 3,5% van de zorgverzekerden overgestapt naar een andere verzekeraar. Dat is het zelfde percentage als begin vorig jaar, meldt statistiekbureau Vektis in het rapport ‘Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2009’. In 2007 ging het nog om 4,5% overstappers en  bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 om 19%.

Overstappercentage zorgverzekering stabiel op 3,5%

Van de circa 576.000 overstappers is dit jaar 68% in een collectiviteit terecht gekomen; vorig jaar gold dit voor 72% van de overstappers. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het percentage mensen dat via een collectiviteit verzekerd is, licht gegroeid is: van 59,2% naar 60,4%.
Van de individueel verzekerden heeft dit jaar meer dan 15% geen aanvullende verzekering. Het percentage mét aanvullende polis is in vier jaar tijd gedaald van 92% tot onder de 85%. Bij de collectief verzekerden bleef het vrijwel stabiel op 94%. De gemiddeld werkelijk betaalde premie voor de basisverzekering bedraagt dit jaar € 1.053, tegen € 1.038 vorig jaar.

Reageer op dit artikel