nieuws

Opleiding register-expert Personenschade zwaarder

Archief

Het branchebestuur Personenschade van expertsorganisatie Nivre heeft besloten om de opleiding tot Register-Expert in deze sectie te vernieuwen. Zowel qua inhoud als niveau zullen hogere eisen worden gesteld “om de professionaliteit van de beroepsgroep in de toekomst verder te waarborgen”.

Volgens het branchebestuur zal ook het systeem van de PE (permanente educatie) meer gewicht krijgen. "Intervisie met collega's zal daarvan onderdeel zijn." Afgelopen najaar is een opleidingscommissie in het leven geroepen (bestaande uit Gijs Fenenga, Gerrit Hulsbergen, Arnold van Kouterik en Richard Tijink) om een nieuw opleidingshuis te ontwerpen. Dit rust op zes pijlers: theoretische kennis, feitenonderzoek, rekenen, rapporteren, communicatie en overige aspecten van de personenschaderegeling. De commissie is nu bezig om tot een concrete invulling van de diverse modules te komen. Daartoe is contact gelegd met opleidingsinstituten.

Reageer op dit artikel