nieuws

Openheid over beloning in UK nog niet verplicht

Archief

De Financial Services Authority ziet af van zijn voornemen om beloningstransparantie bij Britse assurantiemakelaars wettelijk voor te schrijven. De toezichthouder neemt genoegen met een branchevoorstel.

Openheid over beloning in UK nog niet verplicht

Dat voorziet erin dat intermediairbedrijven openheid over de vormen en hoogte van hun beloning geven aan klanten die daar om vragen. Die zelfregulering heeft alleen betrekking op zakelijke verzekeringen en voorziet er tevens in dat intermediairbedrijven uitleg geven over hun diensten en relatie met verzekeraars.
Koepels van intermediairbedrijven en verzekeraars hebben het besluit van de toezichthouder om af te zien van wettelijke voorschriften toegejuicht. Zij vreesden voor vergaande regels, hoge administratieve lasten en hun concurrentiepositie. Airmic, de organisatie van riskmanagers, is minder enthousiast. Zij wijst op belangenconflicten bij tussenpersonen die zowel verzekeraars als klanten dienen. Airmic zegt bedrijven ertoe te gaan aanzetten om actief naar de beloningen van hun assurantieadviseur te vragen.

Reageer op dit artikel