nieuws

NN wil weer marktleider zijn in inkomensverzekeringen

Archief

Campagne volgt ondernemers op website

 

Nationale-Nederlanden start een bewustzijnscampagne voor arbeidsongeschiktheid onder de noemer ‘Een ideale wereld’. Die campagne moet bijdragen aan de ambitie om weer marktleider te zijn in inkomensverzekeringen.

 

Uit onderzoek blijkt een enorme onwetendheid bij ondernemers ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid. Bijna de helft denkt bij ziekte recht te hebben op overheidssteun. Daarnaast realiseert bijna driekwart zich niet dat verzekeraars zieke ondernemers kunnen re-integreren en begeleiden. "Dat zijn onthutsende uitkomsten", meent Lidwien Suur (34), directeur Inkomensverzekeringen bij NN.

 

Eenidealewereld

"Er is maar een klein deel van de ondernemers die een arbeidsongeschiktheidverzekering heeft. De rest denkt er over het algemeen pas over na als hij er in zijn omgeving mee wordt geconfronteerd." Suur beseft dat deze onwetendheid voor zowel verzekeraar als intermediair veel kansen biedt.

 

  &nbsp"Deze campagne, waarbij zes arbeidsongeschikte ondernemers zijn geportretteerd door fotograaf Thom Hoffman, biedt het intermediair de mogelijkheid bij zijn klant de vraag neer te leggen wat er gebeurt als hij arbeidsongeschikt wordt. Door deze zes portretten krijgt arbeidsongeschiktheid een gezicht. Drie van deze ondernemers worden door ons gere-integreerd de komende maanden. Dat proces is te volgen op de website eenidealewereld.nl", zegt Suur.

 

  &nbspVolgens haar is de campagne geslaagd als ondernemers gaan nadenken en zich gaan realiseren welk risico ze lopen. "Natuurlijk hebben wij ook een commercieel belang bij deze campagne, maar er is wel degelijk een maatschappelijk belang. Eén op de twaalf ondernemers valt uit door arbeidsongeschiktheid. Dat legt een groot beslag op collectiviteiten zoals de bijstand", meent Suur.

 

Duur

"Juist door de variatie en verschillende dekkingen is aov echt een adviesproduct. De ondernemer moet wel goed weten waartegen hij zich verzekert", zo betrekt Suur het intermediair in de strategie.

 

  &nbspDe perceptie dat een aov altijd heel duur is, spreekt ze tegen. Ze wijst erop dat de premie fiscaal aftrekbaar is. "Je betaalt uiteindelijk maar de helft." Verder is de variatie in aov’s enorm. "Maar gemiddeld betaalt een ondernemer minder dan _ 200 netto in de maand. Voor startende ondernemers zijn er de instap-aov’s. Juist om ze over de streep te trekken en te laten zien dat een verzekering noodzakelijk is. Het is natuurlijk wel zo dat een aov waarbij arbeidsongeschiktheid voor het beroep is gedekt, altijd duurder is dan een aov voor gangbare arbeid zoals bij de WIA."

 

Ambities

Volgens Suur zijn de inkomensverzekeringen voor NN heel belangrijk. "Het is een groeiende markt, zowel individueel als aan de collectieve kant met verzuim en WIA. Er zijn nog veel risico’s die niet gedekt zijn. Wij zien de toekomst dan ook positief tegemoet." De dienstverlening van NN op het gebied van re-integratie moet een van de onderscheidende punten zijn.

 

  &nbspSuur ziet veel potentie in een pakket WIA- en verzuimgerelateerde verzekeringen en minder de combinatie met zorgverzekeringen. "Bij de ziektekostenverzekering gaat het om een collectiviteit waar de werknemer individueel op intekent. Dat is voor ons minder interessant."

 

  &nbspVolgens Suur staat NN in de top vijf van inkomensverzekeraars en ambieert de ING-dochter het marktleiderschap. Die is nu, voor wat betreft verzuimverzekeringen, in handen van ASR (23%) en Achmea 21%; NN volgt met 16%. Bij aov’s zouden deze partijen alledrie ongeveer een kwart van de markt in handen hebben.

 

Reageer op dit artikel