nieuws

NN claimt primeur met uitrol nieuwe provisieregeling Leven

Archief

Nog wel bonus op lopende pensioen- contracten

Nationale-Nederlanden zegt als eerste verzekeraar de provisieregeling voor levenproducten volledig te hebben gecommuniceerd aan het intermediair, inclusief de beloning voor collectieve verzekeringen. "Er is te veel fuss over de nieuwe beloningsregels", vindt directeur Marketing & Sales Erik van den Eynden.
 
"Het intermediair is op dit moment juist vooral geholpen met helder beleid. De vraag is altijd hoe snel je de wetgeving in je beleid kunt laten landen. Wij pakken het supernetjes aan: de bonusprovisie is vervallen, de standaardprovisie is voor de meeste individuele producten verhoogd en alles is voor 1 april geregeld."
 
   Van den Eynden ziet het intermediair op de levenmarkt de concurrentie met internet en met name het bankkanaal wel aankunnen. "Maar het wordt nooit meer als vroeger. Ik schat de rol van het intermediair hoog in. Advies moet wel betaald worden, maar daar moet de tussenpersoon zelf met de klant uitkomen." Mocht die keuze op advisering op basis van uurtarief vallen, dan kan NN nog niet van alle producten een nettovariant leveren. "Het ombouwen van bestaande producten kost tijd, maar onze nieuwe generatie beleggingspolissen kan tegen nettotarief worden gesloten."
 
   Die nieuwe productlijn is overigens gebaseerd op de variable annuity, die in de Angelsaksische wereld populair is en zowel garanties biedt als kansen op een hoger rendement. "Wij zijn met dit garantieconcept de eerste in ons land", claimt Van den Eynden. "Het intermediair heeft er goed op gereageerd, maar er zijn betere tijden geweest om deze producten te verkopen. We zijn wel blij dat we al zo'n product hebben."
 
Pensioen
Voor individuele levenpolissen in euro's gaat de afsluitprovisie van 1,75% naar 2,75% van het kapitaal. Voor onder meer overlijdensrisicoverzekeringen, direct ingaande lijfrentes, koopsompolissen en het NN Groei & Garant Vermogen blijft de standaardprovisie gelijk.
 
   Het vervallen van omzetbonussen geldt ook voor de collectieve levenproducten. "Wij hebben als eerste onze nieuwe provisieregeling helemaal rond, inclusief pensioenproducten." Nieuwe collectieve contracten en wijzigingen leveren per 1 januari geen omzetbonus meer op, maar: "de reeds opgebouwde provisierechten voor de collectieve portefeuille gesloten vóór 1 januari 2009 blijven bonusdragend tot het contract expireert."
 
Segmenteren
Niet voor alle intermediairbedrijven is de uit te keren provisie gelijk. "Wij segmenteren naar type tussenpersoon; op een aantal segmenten werken wij met vaste in- en externe accountmanagers", aldus Van den Eynden. Onderscheid wordt gemaakt op basis van omvang en kwaliteit. "Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de bedrijfsvoering en de expertise en niet naar de omzet die een kantoor bij NN onderbrengt."
 
   Moeilijk te bepalen is aan welke elementen je de kwaliteit van een kantoor feitelijk kunt afmeten. "We zijn onze kwaliteitsnormen nog verder aan het opbouwen. Daarbij gaat het vooral om het definiëren van een 'conditio sine qua non', bepaald door bijvoorbeeld de WFT-eisen. Dat kunnen heel concrete zaken zijn als directe en juiste invoer van aanvragen. Die gegevens moeten we nog verzamelen, want die waren nog niet voorhanden in onze database. Maar ik verwacht dat veel adviseurs aan onze kwaliteitsnormen gaan voldoen en voorzie geen serieuze 'knock outs'."
 
   Volgens Van den Eynde wordt er veel gesproken over de nieuwe regels, maar gebeurt er nog te weinig. "Er is veel fuss, maar weinig feitelijk verhaal. Onze ervaring bij de paar honderd tussenpersonen die we hebben bezocht naar aanleiding van ons provisiebeleid, is dat het merendeel het prettig vindt dat er nu een concrete regeling ligt waar zij mee aan de slag kunnen, terwijl bij andere maatschappijen nog niet bekend is wat zij met de pensioenprovisie doen."
 
Erik van den Eynden: 
'Het merendeel van de tussenpersoon die we hebben bezocht, vindt het prettig dat er nu een concrete regeling ligt waarmee ze aan de slag kunnen.'

Reageer op dit artikel