nieuws

Nieuwe website overheid over brandveiligheid

Archief

In het kader van het Actieprogramma Brandveiligheid, een initiatief van de ministeries van BZK en Vrom, is de website www.allesoverbrandveiligheid.nl gelanceerd, waarop alle regels en adviezen over dit onderwerp zijn te vinden.

Nieuwe website overheid over brandveiligheid

De site van de overheid is bedoeld voor iedereen die zich met een gebouw bezighoudt, van opdrachtgever tot verzekeraar. Op de site wordt het belang van brandveiligheid benadrukt, worden ingewikkelde regels uitgelegd en wordt duidelijk wie in welke fase waarvoor verantwoordelijk is. Speciale aandacht is er voor mensen die zichzelf niet goed kunnen redden, dus in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderopvangcentra, scholen en justitie- en politiecellen.

Reageer op dit artikel