nieuws

Nabestaanden kunnen shoppen met pensioen

Archief

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt om de uitkering van een opgebouwd nabestaandenpensioen onder te brengen bij een andere pensioenuitvoerder.

Nabestaanden kunnen shoppen met pensioen

Nabestaanden met een pensioenovereenkomst die voorziet in uitkering van een aan te wenden kapitaal kunnen nu alleen kiezen voor een uitkering bij de eigen pensioenuitvoerder. Nabestaanden die in de toekomst een pensioen inkopen en nabestaanden van wie de partner is overleden, maar nog geen pensioen hebben ingekocht, kunnen met de voorgestelde wetswijziging ook voor een andere partij gaan kiezen. "Pensioenfondsen worden bevoegd en verzekeraars worden verplicht mee te werken aan een verzoek van een nabestaande tot shoppen."
De keuzemogelijkheid was opgenomen in de Pensioen- en spaarfondsenwet, maar werd geschrapt in de Pensioenwet, die sinds 2007 van kracht is. De Tweede Kamer stemt binnenkort over het wetsvoorstel.

Reageer op dit artikel