nieuws

Miljoenenverlies voor CZ

Archief

De financiële crisis is niet aan de deur van CZ voorbijgegaan. Weliswaar is vorig jaar een fors beter technisch resultaat gehaald van € 43 (-44) mln, door verlies op de beleggingen eindigt de ziektekostenverzekeraar op een nettoresultaat van € -51 (+16) mln. Het beleggingsverlies bedroeg € 94 mln.

Miljoenenverlies voor CZ

De premieomzet bedroeg het afgelopen jaar € 5,2 (4,2) mld. De uitkeringen aan ziektekosten stegen echter ook: naar € 5,0 (4,1) mld. "Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg die in 2008 onder de Zorgverzekeringswet zijn gebracht", aldus CZ. Het eigen vermogen bedraagt € 1,2 (1,3) mld, waarmee de verzekeraar "ruimschoots" voldoet aan de solvabiliteitseisen van toezichthouder DNB.
CZ heeft 28.000 verzekerden bij kunnen schrijven en telt nu 3,3 mln verzekerden. Dat is inclusief de zorgverzekerden van Ohra en Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel