nieuws

Lijfrentestortingen blijven achter in januari

Archief

Belang beleggingspolis is nog maar 33%

De omzet uit nieuwe individuele levensverzekeringen blijft verder dalen, zo blijkt uit de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. In januari is de productie met meer dan 17% afgenomen tot € 732 (886) mln. In december bedroeg de daling 13%; over heel 2008 is de productie dankzij een goed eerste halfjaar nipt hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Het aantal nieuw gesloten polissen is in januari met ruim 8% gedaald tot 93.751; ook dat is een versterking, want december liet nog een krimp van 1,5% in het aantal polissen zien.
 
   De omzet uit koopsommen, traditiegetrouw verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van de levenproductie, weerspiegelt het totaalbeeld met 17%-daling tot € 634 (765) mln. Die afname in de koopsomproductie komt niet op het conto van de direct ingaande lijfrentes: die blijven redelijk op koers in januari, want de daling bedraagt daar 7% tot € 363 (389) mln. Eenmalige stortingen in uitgestelde lijfrentepolissen vormen de belangrijkste domper op de omzet, met € 185 (288) mln aan koopsombijdragen. Het totaal aan uitgestelde lijfrenteverzekeringen geeft in aantal een kwart toe ten opzichte van een jaar eerder: er zijn precies 9.000 (12.245) polissen gesloten. De productie gaat, vooral dus door de koopsommen, met 35% achteruit tot € 198 (306) mln.
 
   Uitgestelde pensioenverzekeringen leveren in de eerste maand van het jaar 16% meer premie op met € 48 mln, maar het aantal nieuwe p0lissen gaat met eenzelfde percentage naar beneden: 4.439 om 5.313 twaalf maanden eerder.
 
   De premies uit nieuwe beleggingspolissen, begin vorig jaar nog goed voor bijna € 130 mln, storten met 45% in en komen uit op iets meer dan € 70 mln. Vergeleken met het afgelopen halfjaar is dat overigens geen gekke score: sinds juli is niet zo'n hoge omzet uit de verkoop van unit-linkedverzekeringen geboekt. Wel bereikt het marktaandeel een nieuw dieptepunt: in januari is nog maar 33% van alle verkochte verzekeringen tegen periodieke premiebetaling een beleggingspolis. In januari 2007 was dat nog 65% en een jaar later 50%.
 

Productiestatistiek Levensverzekeringen
 Individuele Levensverzekeringen
Maand Januari Jaar 2009
Tegen periodieke premie Tegen premie ineens
Aantal x 1000 Verzekerd kapitaal Periodieke premie Premie ineens Aantal  x 1.000 Verzekerd kapitaal Premie ineens
Verzekeringen in geld 66,3 3.077,4 35,2 30,3 18,0 923,3 596,3
hypotheek 8,3 874,7 10,4 6,4 0,0 0,3 0,1
pensioen uitgesteld 1,9 396,7 6,7 5,2 0,2 14,9 26,1
lijfrente uitgesteld 1,4 102,0 2,3 7,0 5,4 212,3 162,3
direct ingaande lijfrente 0,0 2,3 0,1 0,0 8,5 582,3 361,6
levenslang bij overlijden 36,0 255,3 6,6 0,2 2,2 8,9 7,2
spaarverzekering 2,5 85,5 2,4 11,2 0,8 35,6 27,5
risicoverzekering 13,4 1.259,7 5,9 0,0 0,7 43,4 0,8
overige verzekeringen 2,8 101,2 0,9 0,2 0,4 25,6 10,6
Verzekeringen in beleggingen 8,7 1.007,9 18,2 14,1 0,8 34,0 38,0
hypotheek 3,3 302,8 7,1 7,5 0,0 0,4 0,7
pensioen uitgesteld 2,3 297,3 6,1 3,4 0,0 1,9 0,8
lijfrente uitgesteld 1,6 39,1 2,6 1,6 0,6 22,9 22,4
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9
levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
spaarverzekering 1,3 350,6 2,3 1,6 0,1 7,6 13,1
risicoverzekering 0,1 18,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
overige verzekeringen 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

 

Maand Januari Jaar 2008
Tegen periodieke premie Tegen premie ineens
Aantal x 1000 Verzekerd kapitaal Periodieke premie Premie ineens Aantal  x 1.000 Verzekerd kapitaal Premie ineens
Verzekeringen in geld 61,9 2.837,7 33,2 26,8 21,5 1.043,3 696,8
hypotheek 5,4 520,7 7,9 6,8 0,0 0,7 0,4
pensioen uitgesteld 2,1 408,1 7,0 1,7 0,3 24,8 19,1
lijfrente uitgesteld 1,7 103,4 2,2 10,6 7,8 294,9 239,9
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 568,7 388,0
levenslang bij overlijden 32,1 223,1 5,9 0,4 1,0 3,3 2,5
spaarverzekering 2,9 90,9 3,0 6,6 0,9 44,1 34,7
risicoverzekering 14,2 1428,8 6,5 0,1 1,9 81,2 3,7
overige verzekeringen 3,6 62,6 0,8 0,7 0,3 25,5 8,5
Verzekeringen in beleggingen 17,5 1.721,1 34,7 26,1 1,6 67,7 68,0
hypotheek 7,3 680,8 17,0 14,7 0,0 3,0 1,3
pensioen uitgesteld 2,8 394,2 6,7 4,1 0,2 3,7 3,0
lijfrente uitgesteld 1,6 39,5 3,3 2,1 1,2 44,8 47,7
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4
levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
spaarverzekering 5,2 581,5 7,2 4,9 0,2 14,6 14,3
risicoverzekering 0,1 15,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
overige verzekeringen 0,4 10,0 0,4 0,2 0,0 0,5 0,4

   

Reageer op dit artikel