nieuws

Levenproductie beleeft jaar met twee gezichten

Archief

Verdere val beleggingspolis

De beleggingsverzekering is ook in 2008 volop in de (negatieve) belangstelling blijven staan. Na de aanbeveling van ombudsman Wabeke over de kosten van unit-linkedpolissen volgden in het najaar Delta Lloyd, NN en ASR met de eerste drie megaschikkingen, goed voor gezamenlijk minimaal € 1,5 mld. Aegon en NN kwamen daarnaast met een beleggingspolis nieuwe stijl, met een aangepast kostenniveau en betere garanties. Dat heeft de verkoop in 2008 echter nog geen impuls gegeven: de consument lijkt even zijn buik vol te hebben van beleggen in het jaar dat de kredietcrisis in alle hevigheid heeft toegeslagen. Het aantal nieuwe polissen is met ruim een kwart afgenomen, terwijl de premieomzet nog eens 12% minder is geworden na een productiedaling van 31% in 2007. Minder dan één op de zes nieuwe individuele levenpolissen is nog een beleggingsverzekering, terwijl begin deze eeuw de beleggingspolis nog meer dan de helft van de levenmarkt uitmaakte.
 
   Bij de hypotheekgebonden levensverzekeringen blijft de beleggingspolis overigens de meestgebruikte variant: het belang is ruim 59%, al geeft de unit-linkedverzekering daarmee 5,5% toe ten opzichte van 2007.
 
Lijfrenteverzekeringen
De markt voor lijfrentepolissen heeft in 2008 de dalende trend voortgezet. De afzet van direct ingaande lijfrenten kon na zes maanden nog bogen op een toename van 2%, maar heeft in de tweede helft van het jaar 4,5% moeten toegeven. Daardoor resteert een klein verlies van nog geen procent.
 
   Ook de uitgestelde lijfrentes hebben vooral in het tweede halfjaar een tik gekregen: tot en met juni is de productie vrijwel gelijk gebleven, maar daarna is het verval ingezet. In de laatste zes maanden is de omzet uit nieuwe uitgestelde lijfrentes met liefst 20% ingezakt, wat uiteindelijk leidt tot een min van 8,5% over het hele jaar.
 
Overlijdensrisico
Dat de aanbieders van risicoverzekeringen elkaar in 2008 sterk hebben beconcurreerd, is duidelijk te zien aan de productiecijfers. Gedurende het jaar lijkt de hausse aan nieuwe risicopolissen wel langzaam weg te ebben: het laatste kwartaal vertoont zelfs een afname van het aantal nieuwe polissen met 12%. Over het hele jaar resteert echter wel een sterke stijging in aantal polissen (+23%), maar daartegenover staat door de felle prijzenslag een daling in productie (-15%). Ook hier is het tweede halfjaar de boosdoener met een terugval van bijna 35% (€ 45 mln tegenover € 68 mln). 
 
Overig
Bij de uitgestelde pensioenverzekeringen is de omzet uit unit-linkedpolis in 2008 toegenomen. De eerder gemelde pensioenkoopsom van € 145 mln buiten beschouwing gelaten, komen de beleggingsgerelateerde pensioenpolissen uit op een productie van € 237 (191) mln: een plus van bijna 24%. Ook de verzekeringen in geld zitten in de lift, met een toename tot € 355 (311) mln. Dat resulteert in een totale groei van 18% tot € 591 (502) mln.
 
   Het aantal nieuwe hypotheekgebonden levensverzekeringen is minder snel gedaald dan de afzet van hypotheken: de levenpolis blijkt dus in een krimpende hypotheekmarkt aan belang te winnen, wellicht ook als gevolg van aangescherpte acceptatiecriteria die een minder hoog bedrag aan aflossingsvrije leningen mogelijk maken. Met ruim 146.000 polissen is de afname 5%, terwijl het aantal nieuwe hypotheken met 16% is teruggelopen. De premieomzet uit die nieuw gesloten verzekeringen is met € 482 (591) mln overigens bijna 20% lager.
 
   De categorie spaarverzekeringen (waaronder levensloopverzekeringen) heeft afgelopen jaar verder terrein prijsgegeven qua aantal polissen: na een krimp van ruim 40% in 2007 volgt een daling van ruim 30%. Die 86.383 (124.709) nieuwe polissen leveren echter wel 12% meer premie op: € 757 (678) mln.
 

Nieuwe beleggingsverzekeringen
aantal aandeel in premieomzet aandeel in
polissen totale productie in € mln totale productie
2000 832.200 52,2% 3.373 47,5%
2001 647.700 47,0% 2.452 35,5%
2002 529.600 42,2% 2.013 31,4%
2003 391.800 33,2% 1.617 25,1%
2004 360.900 32,9% 1.601 23,6%
2005 373.100 29,4% 1.649 21,9%
2006 389.600 32,8% 2.019 24,9%
2007 231.700 21,3% 1.318 18,4%
2008 168.700 15,7% 1.160 16,2%
Nieuwe individuele verzekeringen
aantal totaal periodieke koopsom-
polissen premie premies premies
2004 1.098.000 6.773 1.516 5.256
2005 1.268.000 7.535 1.623 5.911
2006 1.187.000 8.113 1.860 6.252
2007 1.088.000 7.164 1.481 5.683
2008 1.071.000 7.183 1.460 5.723
Lijfrenteverzekeringen

direct ingaand

uitgesteld

aantal polissen premie aantal polissen premie
2004 69.200 2.997 128.800 1.808
2005 78.500 3.580 153.900 1.815
2006 85.200 3.496 122.500 2.093
2007 80.300 3.233 94.900 1.845
2008 76.200 3.210 83.100 1.688
Overlijdensrisicoverzekeringen
aantal totaal periodieke koopsom-
polissen premie premies premies
2005 138.900 83 60 23
2006 128.600 82 55 27
2007 148.477 117 60 57
2008 182.466 100 75 25
Reageer op dit artikel