nieuws

Klaverblad boekt fors verlies door waardedaling beleggingen

Archief

Klaverblad heeft over 2008 een verlies geleden van € 49,4 mln. In voorgaande jaren maakte de verzekeringsmaatschappij jaarwinsten van rond de € 25 mln. Het gekelderde resultaat wordt vrijwel volledig toegeschreven aan de waardedaling van de beleggingen in aandelen en onroerende zaken.   De brutopremieomzet groeide vorig jaar met 10,8% tot € 210 mln. Hiervan is € 150 (136) […]

Klaverblad heeft over 2008 een verlies geleden van € 49,4 mln. In voorgaande jaren maakte de verzekeringsmaatschappij jaarwinsten van rond de € 25 mln. Het gekelderde resultaat wordt vrijwel volledig toegeschreven aan de waardedaling van de beleggingen in aandelen en onroerende zaken.
 
De brutopremieomzet groeide vorig jaar met 10,8% tot € 210 mln. Hiervan is € 150 (136) mln schadepremie en € 60 (54) mln levenpremie. De toename van de premieomzet uit schadeverzekeringen is vooral het gevolg van de sterke groei van de portefeuille motorrijtuigenverzekeringen.
 
   Het technisch resultaat kwam over alle branches samen € 30,0 mln negatief uit, tegen nog € 25,8 mln positief in 2007. Dit is na toerekening van de kosten en beleggingsresultaten van de verzekeringstechnische voorzieningen, maar exclusief de beleggingsresultaten van het eigen vermogen. Verder werd het resultaat gedrukt door de hagelstorm van juni 2008, die € 2,4 mln kostte. Enkele grote branden vlak voor de jaarwisseling deden die schadelast nog wat verder oplopen.
 
   Na onttrekking van het negatieve resultaat daalde het eigen vermogen tot € 227 (276) mln. Daarmee was dat eind 2008 evenwel nog viermaal zo groot als de wettelijk vereiste solvabiliteit.

Reageer op dit artikel