nieuws

Intermediair is stijging kosten AFM beu

Archief

Teveel wordt teruggestort

   Fidin stelt voor het indienen van het bezwaarschrift een getrapte procedure voor. Kantoren moeten eerst, binnen zes weken, bezwaar maken tegen de factuur van de AFM voor de kosten van het doorlopende toezicht over 2008. Daarna zullen Fidin en OVFD namens alle indieners collectief de bezwaarschriftprocedure voeren. Het standaard bezwaarschrift kan worden gedownload via de websites van Fidin en OVFD. Niet-aangesloten kantoren moeten een bijdrage in de kosten van € 25 betalen.
 
   Fidin wijst erop dat financiële dienstverleners, ook als ze bezwaar maken, toch de verplichting hebben om de rekening te betalen. "Als de procedure tot resultaat leidt, zal het te veel betaalde bedrag worden teruggestort."
 
   Fidin en OVFD hebben er nog geen idee van hoeveel intermediairs gevolg zullen geven aan de oproep. "Er gaan twaalf weken voorbij voordat alle dienstverleners de rekening van de AFM hebben ontvangen en daarna is er nog de termijn van zes weken voor het bezwaarschrift", zegt de NVA. "Pas aan het eind van die periode hebben wij een goed overzicht."
 
Reactie D&O
Bureau D&O wil voorlopig geen commentaar geven op de actie van Fidin en OVFD, met name omdat de organisaties te veel voorbij zouden gaan aan wat de consequenties kunnen zijn van de gevraagde verlaging. Kostenreductie is volgens D&O slechts op twee manieren mogelijk: óf de AFM stoot een aantal toezichtstaken af, óf de toezichtskosten worden voortaan vanuit de rijksbegroting gefinancierd. "Aangezien het huidige kabinet waarschijnlijk niet bereid zal zijn om deze toezichtskosten uit de algemene middelen te financieren, blijft de optie over dat de AFM sommige toezichtstaken niet, of minder intensief uitvoert", aldus D&O. "Gelet op de tekst van de wet en het streven naar het herstel van vertrouwen tussen consument en de branche staat het ons niet helder voor ogen op welke terreinen deze beperking van het toezicht zou moeten plaatsvinden." Fidin en OVFD moeten nu eerst maar eens aangeven wat in hun ogen de consequenties moeten zijn van de gevraagde verlaging van de toezichtskosten, aldus D&O.
 
Een vuist maken
"Dat is een reactie die ik eigenlijk niet goed begrijp", zegt bestuurslid Niels Mourits van Fidin. "Wij hebben al langer aandacht gevraagd voor de explosief stijgende kosten van de toezichthouder. Nu de heffingen daadwerkelijk op de deurmat vallen, krijgen wij veel reacties van onze leden. Dat is voldoende aanleiding om nu actie te ondernemen. Voor alle duidelijkheid: wij willen voldoende toezicht. Maar aan de kosten van toezicht die aan onze leden worden toegerekend, worden eisen gesteld. Wij hebben grote twijfels of door de AFM aan deze eisen wordt voldaan. Dat is de inzet van onze actie. Van bureau D&O, dat zich altijd kritisch heeft opgesteld ten aanzien van de toenemende lasten, had ik overigens eerder bijval bij dit initiatief verwacht dan een kritische kanttekening."

Reageer op dit artikel