nieuws

Hypotheekmarkt verliest ruim 30% in januari

Archief

De buitenlanders spelen nog een zeer marginale rol

De verkoop van woninghypotheken is 2009 ingezet met een forse daling. De productie is in januari volgens cijfers van het Kadaster uitgekomen op een schamele € 4,53 mld: 31% lager dan in januari vorig jaar, toen de teller op € 6,59 mld uitkwam. De afname is in dezelfde orde van grootte als in november, toen de verkoop al bijna een derde toegaf ten opzichte van een jaar ervoor. December liet daarna een daling van 17% zien.
 
   Het aantal nieuwe hypotheken is in januari met bijna 18.000 nieuwe leningen 34% lager dan twaalf maanden eerder. Vooral de hypotheekbanken en bouwfondsen verliezen omzet: zij schrijven met € 0,59 (1,21) mld ruim de helft minder aan hypotheekgeld in de boeken. Ten opzichte van december, nog goed voor € 8,69 mld, moet de hele hypotheekmarkt een halvering van de productie toestaan (-48%). De buitenlandse marktpartijen spelen nog een zeer marginale rol: met € 23,5 mln aan hypotheken komen zij tot minder dan 10% van hun productie een jaar geleden.
 
   Het CBS heeft inmiddels de voorlopige consumptiefkredietcijfers over 2008 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat dat het uitstaande kredietvolume vorig jaar met € 218 mln is gegroeid tot € 17,74 mld. In totaal is zo'n € 120 mln meer aan leningen gesloten dan in 2007: € 10,57 (10,45) mld. Het totaal afgeloste bedrag is wat minder toegenomen: € 12,12 (12,01) mld.
 
   De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 

Hypotheken en consumptief krediet            
  2008 2008 2008 2009 trend trend
  jan-dec. jan. dec. jan. in % t.o.v. jan. 2008
Hypotheken (bedragen in € mld)            
Nieuw ingeschreven woninghypotheken 97,28 6,59 8,69 4,53 -47,9 -31,3
w.v. genomen door:            
hypotheekbanken en bouwfondsen 14,77 1,21 1,12 0,59 -47,5 -51,2
verzekeraars en pensioenfondsen 16,04 0,93 1,25 0,73 -41,9 -21,6
banken 60,63 3,90 5,77 2,96 -48,6 -23,9
andere rechtspersonen 2,63 0,20 0,37 0,17 -54,4 -18,1
particulieren 0,98 0,07 0,13 0,06 -51,8 -15,8
buitenland 2,23 0,29 0,06 0,02 -61,7 -91,8
             
Hypotheken (in aantallen x 1.000)            
Nieuw ingeschreven woninghypotheken 389.309 27.260 34.176 17.957 -47,5 -34,1
w.v. genomen door:            
hypotheekbanken en bouwfondsen 62.398 5.013 4.772 2.519 -47,2 -49,8
verzekeraars en pensioenfondsen 69.845 4.287 5.382 3.181 -40,9 -25,8
banken 227.747 15.238 21.412 11.027 -48,5 -27,6
andere rechtspersonen 13.153 1.047 1.650 759 -54,0 -27,5
particulieren 5.745 409 701 355 -49,4 -13,2
buitenland 10.421 1.266 259 116 -55,2 -90,8
             
  2008 2007 2008 2008 trend trend
  jan.-dec. dec. nov. dec. in % tov. dec. 2007
Consumptief krediet (bedragen in € mld)            
Debiteurensaldo begin periode 17,53 17,52 17,72 17,74 0,1 1,3
Netto verstrekt krediet 10,57 0,79 0,76 0,78 3,8 -0,3
Rente en kosten 1,77 0,13 0,15 0,15 -2,0 9,7
Aflossingen 12,12 0,93 0,89 0,93 4,8 0,5
Debiteurensaldo eind periode 17,74 17,53 17,74 17,74 0,0 1,2
Reageer op dit artikel