nieuws

Hypotheekmarkt raakt verder in het slop (streamer)

Archief

Marktaandeel verzekeraars gaat naar 20%

 

De verkoop van woninghypotheken is in het begin van dit jaar in een vrije val terechtgekomen. In februari is de omzet met 41% afgenomen tot _ 4,64 (7,86) mld, nadat januari al een daling van 31% had laten zien. Lagere hypotheekbedragen zijn in elk geval niet de oorzaak van het inzakken van de productie: het aantal nieuwe hypotheken is in februari eveneens met 41% afgenomen tot nog geen 19.000, tegen bijna 32.000 in februari vorig jaar. Daarmee is het gemiddelde ingeschreven leningbedrag (_ 247.533) vrijwel gelijk aan twaalf maanden terug. De gemiddelde hypotheeksom lijkt zijn top te hebben gehad: nadat in augustus de hoogste gemiddelde inschrijving ooit werd genoteerd (_ 256.485) is het bedrag met enige schommeling gaan dalen.

 

  &nbspBehalve de hypotheekbanken en bouwfondsen, die net als in januari meer dan de helft van hun omzet verliezen, geven de banken in februari veel terrein prijs, met een min van bijna 40%. Het marktaandeel van de banken (waaronder Rabobank, ING, ABN Amro) is teruggelopen van 66,4% in december tot 62,1% in februari. De hypotheekbanken en bouwfondsen hebben hun aandeel in de markt verder zien afkalven en staan nu op 12,1% (januari: 13%).

 

  &nbspAnderzijds presteren de verzekeraars en pensioenfondsen naar verhouding goed: zij sluiten als enige commerciële marktpartij substantieel meer hypotheken en komen uit op een omzet die 35% hoger is dan in januari. Ook voor hen geldt dat de productie ten opzichte van februari 2008 is gedaald, maar het marktaandeel komt op een historische omvang van 20,9%: in januari was dat nog maar 16,0%.

 

  &nbspOok de consumptief-kredietmarkt lijkt de gevolgen van de economische crisis te gaan ondervinden: in januari is het verstrekte krediet verder teruggelopen tot _ 730 mln; ook in november en december kwam het bedrag aan uitgezette leningen niet aan de _ 800 mln. Het totaal aan aflossingen daalt echter sterker, waardoor het uitstaande kredietvolume toch toeneemt.

 

  &nbspDe hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2008 2008 2009 2009 trend trend jan.-dec. feb. jan. feb. in % t.o.v. feb. 2008 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 97,28 7,86 4,53 4,64 2,4 -41,0 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 14,77 1,35 0,59 0,56 -4,4 -58,3 verzekeraars en pensioenfondsen 16,04 1,23 0,73 0,97 33,5 -21,5 banken 60,63 4,69 2,96 2,88 -2,8 -38,6 andere rechtspersonen 2,63 0,22 0,17 0,14 -17,0 -37,6 particulieren 0,98 0,08 0,06 0,06 6,5 -20,4 buitenland 2,23 0,28 0,02 0,02 -5,6 -92,0 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 389.309 31.752 17.957 18.745 4,4 -41,0 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 62.398 5.625 2.519 2.401 -4,7 -57,3 verzekeraars en pensioenfondsen 69.845 5.517 3.181 4.309 35,5 -21,9 banken 227.747 17.797 11.027 10.870 -1,4 -38,9 andere rechtspersonen 13.153 1.116 759 668 -12,0 -40,1 particulieren 5.745 458 355 374 5,4 -18,3 buitenland 10.421 1.239 116 123 6,0 -90,1 2008 2008 2008 2009 trend trend jan.-dec. jan. dec. jan. in % t.o.v. jan. 2008 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,53 17,10 17,74 17,74 0,0 3,8 Netto verstrekt krediet 10,57 0,87 0,78 0,73 -6,9 -16,4 Rente en kosten 1,77 0,14 0,15 0,15 0,7 7,2 Aflossingen 12,12 0,99 0,93 0,85 -8,2 -14,1 Debiteurensaldo eind periode 17,74 17,12 17,74 17,77 0,1 3,8

 

Reageer op dit artikel