nieuws

Fraudestrijd levert NN dubbele opbrengst op

Archief

Te veel premie

Volgens berekeningen van het Verbond van Verzekeraars is bij bedrijfsmatige schadeverzekeringen zo'n 8% van de schadeclaims frauduleus. Bij particuliere verzekeringen zou dit zelfs bij 11% van de zaken het geval zijn.
 
   "Gemiddeld betaalt iedere verzekerde per jaar € 125 te veel premie voor zijn schadeverzekeringen, puur om ten onrechte uitgekeerde schadepenningen mee te financieren", aldus ex-politieman Kroeze, die bij NN onder meer is belast met de implementatie van de aanbevelingen van het Deltaplan voor fraudebestrijding van het Verbond.
 
Fraudebewustzijn
Detectiesystemen zijn daarbij onontbeerlijk, "maar je moet je niet alleen blindstaren op elektronische hulpmiddelen", vindt Kroeze. "Het belangrijkste is nog steeds het fraudebewustzijn van de medewerkers, experts en tussenpersonen. Dat ze zaken opmerken en alert zijn op fraudesignalering. Elektronische systemen kunnen daarbij ondersteunen."
 
   Binnen de divisie Intermediair van NN zijn vijf bedrijfsonderdelen die allemaal een eigen 'anti fraud officer' hebben gekregen. Zij houden zich bezig met de uitrol en implementatie van het anti-fraudebeleid. "Daarnaast hebben we per bedrijfsonderdeel en per product een set fraude-indicatoren opgesteld. Ook is er een e-learning programma ontwikkeld, om een stuk bewustwording te kweken bij onze medewerkers. Mensen waren verplicht dit te volgen."
 
   Maar de fraudebestrijding van NN gaat verder. "We hebben bijvoorbeeld ook een rapportagerichtlijn opgesteld en een richtlijn voor productontwikkeling."
 
Tussenpersoon
Kroeze benadrukt dat bij de herkenning en bestrijding van verzekeringsfraude de tussenpersoon een belangrijke schakel is voor NN. "Hij kent tenslotte zijn klant en kan bijvoorbeeld bij ons aangeven dat een claim mogelijk niet klopt, omdat het zaken betreft die hij nooit bij die klant heeft gezien, of omdat hij van andere mensen een andere versie van het gebeurde heeft gehoord, of omdat de winkel die op een aankoopbon wordt vermeld helemaal niet bestaat. Dat soort zaken. Ook wordt het verhaal over hoe de schade is ontstaan regelmatig 'aangepast', om het gebeurde alsnog onder de dekking van de polis te laten vallen. Die dingen kunnen wij niet van zo'n claim afleiden, maar een tussenpersoon ziet wel het verschil tussen het oorspronkelijke verhaal en de versie die naar NN gaat."
 
Experts
De experts die NN op pad stuurt om schadeclaims te onderzoeken, krijgen volgens Kroeze een gerichte opdracht mee. "Als wij hier al bepaalde feiten hebben geconstateerd, dan weten ze precies waar ze zich op moeten richten. Hun onderzoek moet uiteraard op een integere en juiste manier worden gedaan, want uiteindelijk wordt het later wel door de rechter gewogen. Op die basis werken wij."
 
Maatregelen
De maatregelen die NN tegen fraudeurs neemt, staan volgens Kroeze in verhouding met de zwaarte van het geval: "Dat kan variëren van alleen de schade niet uitbetalen tot royement, tot aangifte bij de politie aan toe. In hoeverre daar vervolgens wat mee wordt gedaan, is de verantwoordelijkheid van de politie en het OM."
 
   Volgens Kroeze is het een misverstand om te denken dat mensen die ooit gefraudeerd hebben bij een verzekeraar, daarna nooit meer een verzekering zouden kunnen sluiten bij een andere maatschappij. "Bij NN wordt dat per geval bekeken en zonodig worden de voorwaarden of de premie aangepast."
 
Register
Dit jaar zal bij het Verbond van Verzekeraars een register voor fraudecoördinatoren worden opengesteld. Verder is onlangs bij Nibe-SVV, in samenwerking met diverse marktpartijen, het Verbond van Verzekeraars en Kroeze, een leergang voor fraudebestrijding ontwikkeld. "Fraudebestrijding is niet langer iets dat je er even bij doet. Je zet het niet in om je omzet te verhogen, maar het is een vak. Je moet gedegen vakkennis hebben om het beroep goed te kunnen uitoefenen, anders veroorzaak je ongelukken. We willen de regels voor het nieuwe register zo opstellen, dat je alleen toegang krijgt als je de leergang fraudebestrijding van Nibe-SVV met goed resultaat hebt gevolgd. Dat is een waarborg om zeker te zijn dat mensen goed weten waar ze mee bezig zijn."

Reageer op dit artikel