nieuws

Financien steekt stokje voor fiscale lijfrentetruc

Archief

Het ministerie van Financiën maakte in april 1984 korte metten met een eind 1983 geïntroduceerd fenomeen in de lijfrenteverzekering, zo berichtte AM 25 jaar geleden.

 

Het ging om de mogelijkheid bij nieuwe polissen met een lijfrenteclausule om deze verzekering binnen een bepaalde, korte termijn kosteloos te annuleren. Na annulering restitueerde de maatschappij de koopsom. Volgens het ministerie had ten minste één grote maatschappij de regeling gebruikt om te manipuleren met het oog op de fiscale aftrekbaarheid. Dit gebeurde door betaling van de koopsom aan het einde van het jaar en restitutie in het begin van het nieuwe jaar. In een spoedbesluit werd vastgelegd, dat een lijfrentekoopsom alleen aftrekbaar zou zijn, indien er door de verzekeringnemer géén gebruik was gemaakt van de annuleringsmogelijkheid.

 

Stadsvernieuwingsgebieden

In Den Haag werden de uitkomsten bekendgemaakt van een onderzoek naar het acceptatiegedrag van brandverzekeraars. Bij de gemeente Den Haag waren nogal wat klachten binnengekomen van burgers die de indruk hadden dat zij voor de brandverzekering waren afgewezen, omdat zij in een stadsvernieuwingsgebied woonden.

 

  &nbspHet gezamenlijke onderzoek van de gemeente en de Vereniging van Brandassuradeuren wees uit, dat er geen sprake was van een systematisch uitsluitingsbeleid. Van de zestien concrete klachten bleek dat in drie gevallen de woonomgeving een rol heeft gespeeld bij de weigering van acceptatie. In tien gevallen ging het om individuele redenen. In de overige drie klachten bleek geen concrete naam van een verzekeraar genoemd te kunnen worden.

 

NVA versus CNV-bond

De NVA wendde zich tot de Economische Controledienst om met spoed de contributieregeling te toetsen van de CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening (CFO). De leden werd een korting op de contributie in het voouitzicht gesteld als ze een of meer verzekeringen zouden onderbrengen bij het Ambtenaren Assurantiekantoor ‘Pro Servis Publicis’ in Den Haag. "De NVA vindt dat in dit geval een aanval wordt gedaan op de marktorde die door de NVA en een groot aantal verzekeraars wordt nagestreefd", berichtte AM.

 

  &nbspBovendien vond de NVA dat deze ‘kortinglokkerij’ in strijd was met artikel 16, lid 1 van de Wet Assurantiebemiddeling om "direct of indirect aan verzekeringnemers terzake van de door hen gesloten verzekeringen enig op geld waardeerbaar voordeel toe te kennen, af te staan of te beloven".

 

Reageer op dit artikel