nieuws

Fidin verwijt Aegon misbruik intermediairlabel

Archief

Recente uitlatingen van Aegon-topman Marco Keim in AssurantieMagazine blijken grote onrust te veroorzaken bij de achterban van Fidin (NVA en NBVA). Keim filosofeerde in AM over directe verkoop door Aegon van levenproducten: “Ik sluit niet uit dat wij de ‘platte’ levenproducten als overlijdensrisicopolissen en direct ingaande en uitgestelde lijfrenten online gaan aanbieden”.

Fidin verwijt Aegon misbruik intermediairlabel

Fidin houdt onverkort vast aan haar stellingname tegen dit soort ontwikkelingen. "Wanneer een intermediairverzekeraar ervoor kiest producten via een ander distributiekanaal dan het intermediair aan de man te brengen, dan betreuren wij dat, maar die beslissing is aan de maatschappij zelf. Echter, wanneer dat gebeurt onder de labelnaam van het intermediaire kanaal, dan veroordelen wij dit ten sterkste. Het label Aegon Bank, het directe kanaal van Aegon, lijkt sprekend op het intermediaire label Aegon."
Indertijd, bij de aankondiging van de plannen door Aegon aan NBVA en NVA om alle directe activiteiten onder te brengen onder de naam Aegon Bank, is hiertegen al bezwaar gemaakt. "Aegon schaadt hiermee de relatie met het intermediair, zo deze zelfs niet op het spel wordt gezet", aldus Fidin, die eraan herinnert dat Keim in zijn vorige functie bij Zwitserleven ook overging  tot het online verkopen van direct ingaande lijfrenten en overlijdensrisicoverzekeringen onder het intermediaire Zwitserleven-label.
 
Zie interview: Keim zoekt Aegons zachte kant
 
Zie ook: Aegon voert prijsactie met autoverzekering

Reageer op dit artikel