nieuws

Fidin pleit voor behoud van vergoeding extra administratie

Archief

Ook OVFD ziet tekortkomingen in voorstel BGFO

Federatie Fidin vindt het ministerie van Financiën niet realistisch wanneer het bij complexe producten elke vorm van geldelijke en niet-geldelijke beloning uitsluit die niet direct te maken heeft met de transactie.

 

Compensatie voor administratieve werkzaamheden die het intermediair voor verzekeraars moet uitvoeren, is op grond van de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk, stelt het samenwerkingsverband van NBVA en NVA. Zo worden bij collectieve pensioenen veel fouten gemaakt die tot extra administratie bij het intermediair leiden, aldus Fidin.

 

  &nbspOp het gebied van de beloning pleit Fidin voor handhaving van het bestaande (inducement-)artikel 149a van het BGFO en voor uitbreiding van de kostentransparantie tot de kosten van de collectieve pensioenen. Verder wil de organisatie invoering van het dienstverleningsdocument voor aanbieders en een aparte wettelijke status voor serviceproviders, die nu als bemiddelaars worden beschouwd.

 

‘Verder ingrijpen onnodig’

Daarnaast pleit Fidin voor afschaffing van de balansregels en het terugboekrisico. "Met de invoering van de beloningstransparantie en de inducementregels is verder ingrijpen onnodig", stelt de organisatie, die er tevens op wijst dat de balansregels op gespannen voet staan met de inducementartikelen. "De grens aan het opnamevermogen van het intermediair is met al deze voorstellen inmiddels wel bereikt", waarschuwt Fidin.

 

‘Onwerkbare situatie’

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OVFD), waarin koepelorganisaties en hypotheekadviseurs zijn verenigd, vindt dat de inducementnorm in artikel 149a lid 3 van het BGFO niet kan worden ingevoerd omdat dit tot een onwerkbare situatie en een enorme stijging van de administratieve lasten zou leiden. Ook dringt de OVFD aan op één geharmoniseerd regime, "zoals dat door de minister is toegezegd".

 

  &nbspVerder vindt de OVFD dat de zogeheten balansregels tot grote liquiditeitsproblemen leiden, doordat er geen beloning is op het moment dat de inspanningen worden verricht. Gelet op de bijzondere positie van de serviceproviders en het feit dat zij geen rechtstreeks contact met de klant hebben, zou de balans hier niet van toepassing moeten zijn, vindt de organisatie, die de minister ook vraagt de belofte na te komen om de positie van de serviceproviders nader in kaart te brengen.

 

‘Dodelijke cocktail’

De OVFD vindt de uitbreiding van artikel 149a BGFO tot de collectieve pensioenen onwenselijk en juridisch onjuist. Er moet absoluut een gelijk speelveld komen, zowel voor kostentransparantie als voor het dienstverleningsdocument, aldus de OVFD, die deze wettelijke maatregelen in combinatie met de marktomstandigheden een "dodelijke cocktail" voor het intermediair noemt.

 

Reageer op dit artikel