nieuws

Een op tien banen weg bij Eureko

Archief

Basispolis wel winstgevend

Na het al bekendgemaakte verlies van € 2,1 mld heeft Eureko nu een grote kostenbesparingsoperatie aangekondigd. Die gaat 10% van het aantal banen kosten.
 
De inmiddels vertrokken topman Maarten Dijkshoorn had vorig jaar bij de presentatie van de jaarcijfers nog vol vertrouwen verkondigd dat Eureko geen last had van de kredietcrisis en de onrust over beleggingspolissen. Zijn opvolger Willem van Duin vertelt een jaar later een heel ander verhaal: het al eerder bekendgemaakte verlies van € 2,1 mld leidt tot een bezuinigingsoperatie die tot 2011 ongeveer 2.500 van de in totaal 25.000 fte bij Eureko gaat kosten; vrijwel zeker zullen die allemaal bij Achmea, oftewel het Nederlandse bedrijf (20.000 werknemers), verdwijnen.
 
   De banenreductie wordt bewerkstelligd door de methode Samen Effectief Naar Succes (Sens) te hanteren; die is al eerder in het zorgbedrijf en bij pensioenuitvoerder Syntrus toegepast. "De ervaring daar is dat uiteindelijk 20% van de medewerkers die door Sens worden geraakt, niet meer kunnen worden teruggeplaatst in de organisatie", aldus Van Duin. Zo'n 500 fte zullen dus door gedwongen ontslagen komen te vervallen; de rest moet door natuurlijk verloop en het snijden in de kosten van externe medewerkers verdwijnen. "We hebben bijvoorbeeld al gevraagd of externen hun tarieven willen verlagen", zegt Van Duin. Het zorgbedrijf, waar Sens dus al is toegepast, zal buiten de banenreductie blijven. "Zorg is al van 3.600 naar 2.400 medewerkers gegaan."
 
   Dit jaar moet de besparingsoperatie al € 100 mln opleveren; in totaal wil Eureko het kostenniveau de komende twee jaar met € 300 mln terugdringen. "De kosten van het programma zijn al in ons budget opgenomen en bedragen € 50 mln", zegt financieel directeur Gerard van Olphen.
 
Beleggingsresultaten
Aanleiding voor die maatregelen vormen de slechte beleggingsresultaten, waarvoor ook Eureko verre van ongevoelig bleek. De kredietcrisis had een drukkend effect op de resultaten van € 2.697 mld. Desondanks vindt Van Olphen de cijfers nog niet zo slecht: "Ons eigen vermogen is met een kwart teruggelopen, zonder dat we de kapitaalinjectie van de Vereniging Achmea en Rabobank meetellen. Andere partijen zijn soms wel 50% achteruitgegaan qua eigen vermogen. De keerzijde is dat wij een grote verlies lijden, omdat wij een groter gedeelte hebben verloren op aandelenbeleggingen: die boeken wij rechtstreeks op de winst- en verliesrekening. Verliezen op bijvoorbeeld subprime-beleggingen komen altijd ten laste van het vermogen."
 
Zorg
De resultaten in Zorg springen eruit bij Achmea: op de basisverzekering is voor het eerst sinds de invoering een positief technisch resultaat geboekt: € 8 (-52) mln. Ook de aanvullende zorgpolissen leverden een beter resultaat op. Het resultaat uit aov's verslechterde tot € 113 (166) mln.
 
   De aankoop van Agis zorgde voor een toename van de brutopremieomzet met € 3.472 mln; de integratie van de backoffices en een efficiëntere werkwijze in het zorgbedrijf als geheel droegen voor € 34 mln bij aan het betere resultaat. "Daarnaast is het premieniveau meer passend." Agis droeg voor € 9 mln bij aan het resultaat op de basisverzekering.
 
Leven
De levenomzet is vorig jaar met 4% gedaald: sterke concurrentie is daarvoor de belangrijkste oorzaak, zegt Van Olphen. "En de markt groeit niet meer; als je daar de introductie van banksparen tegen afzet, kan het niet anders dan dat verzekeraars een stuk markt verliezen." Een sterke afname was er in de bijdrage die het bankkanaal leverde aan de productie: die daalde tot € 1.576 (1.791) mln. "Dat komt vooral doordat in 2007 meer grote koopsomcontracten werden gesloten." In pensioenen, waar de partijen als Delta Lloyd al enkele jaren stevige groei boeken, weet Achmea geen potten te breken: de omzet is daar € 1.197 (1.251) mln.
 
   De gestandaardiseerde levenproductie (periodiek + 1/10 van de koopsommen) is met 17% gedaald tot € 408 (493) mln. De waarde van die nieuwe productie bleef met € 33 (37) mln aardig overeind.
 
   Nog steeds wordt overlegd over een compensatieregeling voor de kosten van beleggingspolissen. Van Duin laat doorschemeren dat een deal met Verliespolis en WoekerPolis Claim niet heilig is: "We onderhandelen over een aantal kleine dingen, maar welke dat zijn, verschuift steeds. Ik sluit niet uit dat we met een eigen voorstel komen als we er met de stichtingen niet uitkomen."
 
 
Eureko 2008 2007
 
Brutopremie 19.306 14.853
 
Nettowinst -2.118 979
 
Achmea (Nederland)
 
Brutopremie Leven 3.748 3.886
 
Technisch resultaat (wereldwijd) -710 264
 
Brutopremie Schade 2.469 2.472
 
Technisch resultaat (wereldwijd) 172 253
 
Brutopremie Zorg 11.722 7.252
 
w.v. basispolis 9.812 5.595
 
aanvullend 1.178 885
 
aov 732 772
 
Technisch resultaat Zorg 224 152
 
w.v. basispolis 8 -52
 
aanvullend 102 38
 
aov 113 166
 
(Bedragen in _ mln).
 
 
 
 

Reageer op dit artikel