nieuws

Diverse verzekeraars onder verscherpt toezicht

Archief

‘Verzekeraars behoudend met beleggen’

De solvabiliteit van verzekeraars is in 2008 als gevolg van de financiële crisis sterk gedaald. Voor een aantal maatschappijen zijn de financiële problemen zo groot geworden dat zij door De Nederlandsche Bank onder verscherpt toezicht zijn geplaatst.
 
Voor hoeveel verzekeraars dat gold en voor hoeveel dat bewind op dit moment nog opgeld doet, wil DNB niet zeggen. De toezichthouder stelt alleen in algemene zin dat "het effect van de kredietcrisis per verzekeraar sterk varieert al naar gelang de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de mate waarin rente- en aandelenrisico's zijn afgedekt".
 
   DNB voegt daar geruststellend aan toe dat "Nederlandse verzekeringsmaatschappijen doorgaans een relatief behoudende beleggingsstrategie voeren met relatief weinig aandelen (circa 16% van het belegd vermogen)." Volgens de toezichthouder is er "bij verzekeraars geen sprake van liquiditeitsproblemen waar banken mee werden geconfronteerd".
 
Solvabiliteit
De solvabiliteitsmarges per 31 december 2008 heeft de toezichthouder nog niet in kaart gebracht. Alleen van de zorgverzekeraars is die marge ultimo 2008 bekend, al betreft dit ook nog "een indicatieve prognose". De marge is met 196% maar twaalf procentpunten lager dan een jaar eerder. "De dalende trend in de solvabiliteit van de zorgverzekeraars heeft zich afgevlakt en hun kapitaalbuffers lijken zich enigszins te herstellen", zo licht DNB toe.
 
   Eindcijfers over 2008 van de solvabiliteit van schade- en levensverzekeraars heeft DNB niet voorhanden, omdat die geen kwartaalrapportages indienen. De 2007-cijfers van 263% (Leven) en 341% (Schade) zouden dus sterk zijn gedaald. In 2007 waren die marges ook al afgenomen, toen niet door zware verliezen op beleggingen maar door hoge dividenduitkeringen aan bijvoorbeeld holdingvennootschappen.
 
Minder risicodragers
Het aantal in ons land actieve verzekeringsmaatschappijen is vorig jaar met zeventien afgenomen. Eind 2008 waren er nog 335 risicodragende vennootschappen over in de registers van De Nederlandsche Bank.
 
   Er verdwenen zes levensverzekeraars, twee natura-uitvaartverzekeraars en negen schadeverzekeraars. Van het laatste type resteren er nu nog 234, waarvan zes actief zijn als bijkantoor van een buitenlandse hoofdvestiging. Het levenbedrijf telt nu nog 67 afzonderlijke risicodragers, terwijl de uitvaartbranche nog 34 specialisten telt.
 
   De DNB-registers kregen wel uitbreiding vanuit de hoek van herverzekeraars, die sinds september 2008 verplicht onder toezicht staan. "Het gaat om een kleine groep van ongeveer vijftien herverzekeraars", aldus de toezichthouder. Onder die groep zijn diverse 'herverzekeringscaptives'.
 
Dwangsommen
DNB heeft in 2008 aan zeven verzekeringsmaatschappijen een last onder dwangsom opgelegd. Dat leverde een totaalbedrag van _ 51.000 op. De straffen betreffen vooral het te laat indienen van jaarcijfers en accountantsverklaringen. Daaraan bezondigde zich onder meer de verzekeraars Kunst & Cultuur en Theater., Wederkerige van 1820 en de onderlinge Lek & IJssel.

Reageer op dit artikel