nieuws

Compensatie beleggingspolissen komt in buurt van twee miljard

Archief

Eureko laat op zich wachten SNS Reaal heeft, na Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en ASR, als vierde verzekeraar een compensatieregeling voor beleggingsverzekeringen getroffen met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim. Daarmee is nu in totaal voor € 1,8 mld aan terugbetalingen opzij gezet.

De regeling kost het concern naar de huidige stand van zaken € 320 mln. Dat bedrag is gebaseerd op de netto contante waarde van de polissen op dit moment en een inschatting van de toekomstige waarde ervan. "Wij hebben vorig jaar al voorzieningen getroffen; de regeling heeft naar verwachting geen effect in 2009", aldus bestuursvoorzitter Wim Henk Steenpoorte van SNS Reaal.
 
   Het concern gaat 40% (circa 400.000) van de in totaal 1.030.000 houders van een beleggingspolis terugbetalen. De regeling geldt voor verzekeringen die zijn verkocht onder de labels Reaal, SNS Bank, Zwitserleven, DBV, AXA, Winterthur en Zurich en is grotendeels gelijk aan de overeenkomsten die met de andere drie maatschappijen zijn gesloten.
 
Maxima
Voor polissen met een looptijd van 30 jaar of langer geldt een kostenmaximum van 2,35%, indien de eerstejaarspremie hoger is dan € 2.000 of de koopsom meer dan € 20.000 bedraagt. Deze groep polissen is voor het eerst apart gedefinieerd in de regeling die met ASR is afgesproken; daar is het maximumkostenpercentage (het deel dat op einddatum als totale kosten van het behaalde brutorendement wordt afgetrokken) gesteld op 2,25%. "Die extra categorie is ingevoegd voor een groep polissen met relatief oude sterftetafels. Het verschil in kostenmaximum komt doordat bij SNS Reaal sprake is van jongere verzekerden, zodat het probleem van een eventueel te hoge risicopremie minder speelt." De maximale kostenopslag voor de risicopremie is overigens net als bij ASR vastgesteld op 16%. In tegenstelling tot eerdere suggesties wordt met Delta Lloyd, waar nog een opslag tot 22% mogelijk is, niet gesproken over het bijstellen van die afspraak.
 
   Voor overige beleggingsverzekeringen is het inmiddels standaardplafond afgesproken van 2,45% (minimaal € 1.200 eerstejaarspremie of € 12.000 koopsom) of 2,85% (bij lagere premies). Voor polissen die minimaal 3% garantie bieden op het nettorendement geldt een kostenopslag van 0,45%.
 
   Van de in totaal € 320 mln denkt SNS Reaal € 52,5 mln te gaan uitkeren aan mensen in schrijnende situaties. Polishouders worden volgend jaar geïnformeerd, met uitzondering van klanten van AXA en Winterthur: die krijgen begin 2011 bericht.
 
Dringend beroep
Volgens de stichting Woekerpolisclaim liggen de onderhandelingen met marktleider Eureko – inclusief Interpolis goed voor 22% van de inkomsten uit individuele beleggingsverzekeringen – over een compensatieregeling voor beleggingspolissen stil. Aanvankelijk zag het er naar uit dat met de Achmea-moeder nog voor Kerstmis vorig jaar een akkoord zou worden bereikt. "We hadden de verwachting er eind vorig jaar uit te komen met Eureko, maar de afgelopen maanden is het proces tot stilstand gekomen", zegt Woekerpolisclaim-voorzitter Jeroen Wendelgelst naar aanleiding van het bereikte resultaat met SNS Reaal. "We doen een dringend beroep op de directie om de onderhandelingen weer op te pakken." Die directie heeft bij monde van topman Willem van Duin al laten weten mogelijk op eigen initiatief met een regeling te komen.
 
   Ook met Aegon (marktaandeel 13%), dat wel heeft aangekondigd de getroffen regelingen over te nemen, is nog geen overeenkomst in zicht. "Het feit dat Aegon een akkoord volgt, wil nog niet zeggen dat er een gelijkwaardige compensatie ontstaat. Het is belangrijk dat verzekeraars hun regeling laten toetsen, zodat klanten er zeker van zijn dat iedereen dezelfde berekeningswijze hanteert." Wendelgelst wacht ook op voorstellen van de kleinere verzekeraars. "Waar blijft de rest? Er is geen enkele reden om nu nog te wachten" Om het proces te versnellen, is aan het Verbond van Verzekeraars een basisovereenkomst voorgelegd. "Wordt daar niet op gereageerd, dan vraag ik me af of er wel een serieuze intentie is om tot een oplossing te komen." Generali en De Goudse hebben recentelijk op eigen initiatief een vergoedingsregeling bekendgemaakt.
 
   Peter Alers (Verliespolis) spreekt van "taaie onderhandelingen" met SNS Reaal. "Het toetsen van de informatie neemt altijd veel tijd in beslag. Dit moet een stimulans zijn voor de twee anderen om snel zaken te doen. We willen het hele woekerpolisdossier voor de zomer hebben afgerond." De stichtingen hebben nog steeds het plan om ook intermediairbedrijven aan ter spreken op hun rol in de verkoop van unit-linkedverzekeringen. "Daar zijn we mee bezig."
 
   Beide stichtingen ontvangen per regeling elk € 350.000 als kostenvergoeding; aanvullende vergoedingsafspraken kunnen dat bedrag verhogen tot maximaal € 600.000.
 

COMPENSATIE KOSTEN BELEGGINGSPOLISSEN TOT NU TOE
polissen in te compenseren
Verzekeraar marktaandeel portefeuille polissen compensatiebedrag
Delta Lloyd 3,7% 445.000 300.000 € 300 mln
NN 14,5% 730.000 370.000 € 365 mln
ASR 9,0% 1.100.000 666.250 € 780 mln
SNS Reaal 15,5% 1.030.000 400.000 € 320 mln
Totaal 42,7% 3.305.000 1.736.250 € 1.765 mln
Reageer op dit artikel