nieuws

Bouwbedrijf verstrekt hypotheek AFM en DNB wijzen naar elkaar voor

Archief

vergunning Bouwbedrijf Lont uit het Friese Sint Annaparochie houdt, om de verkoop van vijf nieuwbouwwoningen te bevorderen, tot 1 juli een actie waarbij het bedrijf zelf de hypotheek tegen een lage rente aan de koper verstrekt

De vijf woningen zijn de laatste uit een bouwproject, die nog niet zijn verkocht. "Leegstand is niet bevorderlijk voor de verkoop, dus hebben we besloten om deze actie te houden en dan maar wat verlies te nemen", zegt een woordvoerder. Kopers kunnen een 100% aflossingsvrije hypotheek sluiten (tot maximaal de verkoopprijs) met een looptijd van twee jaar tegen een rente van 2,85%. Daarmee kan een woning worden gekocht tegen een maandlast vanaf _ 354, aldus Lont. "Zo kunnen ook starters een woning kopen. We hebben inmiddels op twee woningen een koopoptie. Eén daarvan komt van een jong stel dat net van school af is; de jongen is bezig met het opzetten van een eigen bedrijf. Deze groep komt zeker nu moeilijk aan een hypotheek." Vergunning Na twee jaar is het de bedoeling dat de hypotheek bij een reguliere geldverstrekker wordt gesloten. Lont zelf heeft geen vergunning om hypotheken te verstrekken. "Dat is niet nodig; dat hebben we uitgezocht. In het verleden hebben we ook al eens woningen gefinancierd." De toezichthoudende instanties geven geen antwoord op de vraag of Lont voor deze actie een vergunning voor hypotheekverstrekking nodig heeft. De AFM verwijst naar prudentieel toezichthouder DNB. "Dat is de instantie die vergunningen verstrekt aan kredietverlenende instellingen. Wij gaan daar niet over." DNB laat op zijn beurt weten dat de kwestie op het bordje van de gedragstoezichthouder ligt. "Het gaat om kredietverstrekking op zakelijke basis. De AFM moet daar een oordeel over vellen." Lont wil met het zelf verstrekken van hypotheken de verkoop van vijf nieuwbouwwoningen versnellen.

Reageer op dit artikel