nieuws

Böttcher en Coolen verwijten elkaar oncollegiale werkwijze

Archief

Coolen pleit voor apart register voor contra-experts

Een recente uitzending van het Vara-programma Zembla over het expertisebedrijf ('Verzekerd van ellende'), blijft de gemoederen bezighouden. In expertisekringen wordt het optreden van contra-expert Anton Coolen in het programma als omstreden beschouwd.
 
Nivre-voorzitter Gerard Böttcher wijdt er zijn column aan in het jongste nummer van de Register Expert: "Het valt te betreuren dat aan de negatieve beeldvorming werd meegewerkt door een register expert die als contra-expert werkt", aldus Böttcher. "U mag van het Nivre-bestuur verwachten dat het nodige zal worden gedaan om herhaling te voorkomen."
 
   "Ronduit schandalig!" Dat is de reactie van Coolen op het stuk van Böttcher. "Ik ga een officiële klacht indienen en heb inmiddels al juridische bijstand ingeroepen. In de gedragscode staat dat je op een juiste wijze moet omgaan met je collega's. Dan kun je dit soort uitlatingen niet zomaar doen. Wij zijn professioneel met zaken omgegaan en ik had nooit verwacht dat Böttcher mij persoonlijk zou aanvallen. Ik dacht dat hij professioneler zou zijn."
 
Maatregelen
Volgens Böttcher is het juist Coolen die zich niet aan de gedragscode heeft gehouden en hij zal daarom tijdens het komende Rendez-vous d'Expertise nieuwe maatregelen bekendmaken om experts daarop beter te kunnen aanspreken. "Het Nivre-bestuur zal zich actiever gaan opstellen wanneer zij overtredingen constateert bij haar achterban en zal daar ook actiever naar op zoek gaan."
 
Agenda
Volgens Coolen heeft de gewraakte uitzending een bijdrage geleverd aan de toekomst van het expertisevak: "Het Verbond heeft nu opdracht gegeven dat ieder expertisebureau dat niet onafhankelijk is, dat aan de verzekerde kenbaar moet maken. Daarnaast moet bij iedere schade aan de verzekerde kenbaar worden gemaakt dat hij gebruik kan maken van het recht op een eigen deskundige. Wij hebben meer bereikt met deze Zembla-uitzending dan de afgelopen vier, vijf jaar dat ik binnen het Nivre bezig ben geweest om deze twee items op de agenda te krijgen."
 
Contra-register
Coolen wil zich nu binnen het Nivre sterk gaan maken voor een apart register voor contra-experts."Dat is er nu niet", aldus Coolen. "Echter, er bestaan zoveel tegenstrijdige belangen. Wij komen continu op voor de verzekerden, terwijl het leeuwendeel van de experts werkt in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen. Ik denk dus dat iedereen er serieus mee gediend is om voor contra-experts een apart register te maken. Dat schept ook duidelijkheid naar de markt toe." 

Reageer op dit artikel