nieuws

Boete wegens niet voldoen aan zorgplicht

Archief

Toezichthouder AFM heeft een boete van € 6.000 opgelegd aan het Dordtse Topdon voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over hypothecaire leningen en overlijdensrisicopolissen. De overtredingen zijn geconstateerd tijdens het marktbrede onderzoek naar hypotheekadviezen dat de AFM in 2007 heeft uitgevoerd.

Boete wegens niet voldoen aan zorgplicht

De AFM onderzocht in totaal zeventien adviezen van Topdon. In negen adviezen, over de periode van januari tot oktober 2007, zijn in totaal veertien overtredingen geconstateerd. Topdon heeft bij de onderzochte adviezen over hypothecaire leningen in acht gevallen onvoldoende informatie ingewonnen over de risicobereidheid bij het op te bouwen doelvermogen. Eén advies is niet gebaseerd op de doelstelling bij het op te bouwen doelvermogen. Eén advies is niet gebaseerd op de geuite risicobereidheid. Bij vier adviezen over overlijdensrisicoverzekeringen is onvoldoende informatie ingewonnen over de gewenste risicodekking bij overlijden.

Reageer op dit artikel