nieuws

Begrote kosten AFM-toezicht tussenpersoon 7% omhoog

Archief

Intermediair betaalt € 11 mln

Het toezicht op het intermediair begroot de AFM voor dit jaar op € 16,8 mln; dat is 7% meer dan voor 2008 werd begroot, maar lager dan de werkelijk vorig jaar gerealiseerde € 17,5 mln.
 

Aan de voor dit jaar voor het intermediair begrote kosten moet de branche € 11,4 mln bijdragen. "De stijging is het gevolg van aangescherpte doelstellingen met betrekking tot het oppakken van signalen, het breder inzetten van handhavingsmaatregelen en blijvend grote toezichtinspanningen", aldus de AFM in haar begroting voor 2009. Bij de aanbieders zijn levensverzekeraars de grootste kostenpost met een begroot bedrag van € 5,0 mln, tegen € 3,0 mln vorig jaar. Het uurtarief dat de AFM hanteert, is dit jaar verhoogd naar € 179 (174).
 
   De totale lasten voor het doorlopende toezicht door de AFM komen dit jaar uit op € 77,6 (73,4) mln, waarvan de financiële sector € 52,1 mln voor zijn rekening moet nemen. Die bijdrage is 10% lager dan het door het ministerie van Financiën gestelde maximum.
 
   Er werden vorig jaar 110 onderzoeken gestart tegen bemiddelaars; zo'n onderzoek nam gemiddeld 150 kalenderdagen in beslag.
 
Doelen
De AFM gaat dit jaar vervolgonderzoek doen naar advies over hypotheken en beleggingsverzekeringen. Verder zal worden getoetst of kredietverstrekkers zich aan de gedragscodes ter voorkoming van overkreditering houden.
 
   De toezichthouder heeft voor dit jaar zes kerndoelen, waaronder het verwijderen van de markt van "een significant aantal slechte adviseurs en bemiddelaars". Verder ligt de nadruk op het verbeteren van de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders. Ook de informatie over eerste hypotheken, verzekeringen, banksparen, persoonlijke leningen en misleidende informatie in het algemeen heeft de aandacht van de AFM.

Reageer op dit artikel