nieuws

ASR zet streep door opzegtermijn

Archief

Nutsfunctie

Volgens ASR-directievoorzitter Jos Baeten is de maatregel een van de uitwerkingen van de nieuwe strategie van ASR, ingezet na de overname door de Nederlandse staat. Die moet ertoe leiden dat de onderneming van "doorgeslagen in het creëren van aandeelhouderswaarde" draait naar "invulling geven aan de nutsfunctie van verzekeraars".
 
   Zo worden kortetermijnbeloningen als "niet langer passend" betiteld en wordt het beleggingsbeleid afgestemd op de primaire bedrijfsdoelstelling: zekerheid bieden. De consequentie van lagere rendementen neemt ASR op de koop toe. "De fictie van oneindige groei is doorgeprikt. Als de economie met 3% groeit, kun je niet verwachten dat jouw bedrijf in omzet en rendement met 12% of 13% groeit", zo verwoordt Baeten een van de lessen van "de harde leerschool die 2008 is geweest".
 
Schadelast
ASR Nederland leed in dat jaar een verlies van € 640 mln. De solvabiliteit daalde met vijftig procentpunten tot 233%.
 
   Naast een min op beleggingen (vooral bedrijfsobligaties) drukten de compensatieregeling voor beleggingspolissen (€ 248 mln) en reserveringen voor garanties in levenpolissen (€ 186 mln) het resultaat. Verder kostte invoering van de jongste sterftetafel bij alle leven-, pensioen- en uitvaartverzekeringen per saldo € 35 mln aan extra voorzieningen. En bij ziektekosten- en autoverzekeringen kwam de schadelast € 40 mln hoger uit.
 
Besparen
Met een blik op de toekomst constateert Baeten dat "wij als industrie te duur zijn". ASR begint intern met een kostenbesparingsoperatie. Het structurele kostenniveau van € 730 mln moet € 100 mln lager worden. Dat gebeurt onder meer door het samenvoegen van stafafdelingen en de backoffices Pensioen en Zorg & Inkomen van ASR en De Amersfoortse.
 
   Van externe medewerkers wordt zo veel mogelijk afscheid genomen en vacatures niet ingevuld. Het aantal arbeidsplaatsen (nu 4.540) zal daarnaast via natuurlijk verloop teruglopen, maar het "boventallig" verklaren van medewerkers is niet uitgesloten.
 
Variabel loon
Het personeel krijgt over het jaar 2008 geen winstdeling uitgekeerd. Die in de cao vastgelegde tantième leverde de ASR-medewerkers jarenlang een extra uitkering van zo'n 10% van hun salaris op. Met het niet uitkeren van de winstdeling is € 10 mln gemoeid. Alle leidinggevenden moeten eveneens van iedere variabele beloning afzien, waarmee nog eens zo'n € 6 mln is gemoeid.
 
   Voor de circa driehonderd buitendienstmedewerkers lopen onderhandelingen over een nieuw beloningsbeleid. ASR wil het mes zetten in de provisiecomponent en een maximum stellen aan het variabele loon. Het overleg met de vakbonden is op niets uitgelopen.
 
   Intussen werkt de raad van commissarissen concernbreed aan een nieuw beloningsbeleid. Daarin zullen korte termijnbeloningen geen plaats meer hebben. "We zullen gaan sturen op langetermijndoelstellingen."
 
Bankkanaal
ASR Nederland (naast algemeen verzekeraar ASR bestaande uit de specialisten De Amersfoortse, Europeesche, Ardanta en Ditzo) zag de premieomzet vorig jaar toenemen tot € 5.758 (5.217) mln. In de leventak (€ 3,5 mld premie) kwam de groei vooral van het collectieve pensioenbedrijf. Voorts viel een lager royementscijfer dan in voorgaande jaren op.
 
   Het schadebedrijf kende een grote omzetplus tot € 348 mln premie bij Ziektekosten. De premie-inkomsten uit arbeidsongeschiktheid (nu circa € 900 mln) en alle overige schadeverzekeringen (nu € 1,1 mld) stegen met 3%.
 
   Een kleine 5% van de nieuwe productie komt van voormalig concerngenoot Fortis Bank. Als Fortis Bank straks integreert met ABN Amro gaan die polissen naar ABN Amro Verzekeringen. "Dit heeft als voordeel dat wij voor andere banken een interessante partij worden om als tweede of derde aanbieder van verzekeringen op de plank te staan", ervaart Baeten inmiddels.
 
Intermediair
Belangrijkste kanaal voor de afzet van nieuwe ASR-polissen is het intermediair. "En dat zal zo blijven", stelt Baeten. Wel vindt hij de kosten in de distributieketen te hoog. "Die zullen verzekeraars en intermediair samen omlaag moeten brengen."
 
   Bovendien zal de verhouding van ASR met tussenpersonen "ingrijpend veranderen". Baeten: "Producenten zullen binding van het intermediair anders vorm moeten geven. Dat kan niet meer via beloning. De beloning kan nog wel de vorm provisie aannemen, maar dan gebaseerd op een afspraak tussen klant en adviseur."
 
Geen opsplitsing ASR
De Nederlandse staat wil verzekeringsconcern ASR op termijn weer in private handen zien. "De aandeelhouder beslist wanneer en hoe, maar wij zijn daar nauw bij betrokken", aldus directievoorzitter Jos Baeten. Volgens hem is verkoop nu niet aan de orde. Daarvoor moet het bedrijf eerst volledig zijn losgemaakt van Fortis (najaar 2009), de financiële markt zijn genormaliseerd en de situatie voor medewerkers en klanten stabiel zijn.
 
   Of ASR wordt verkocht aan één externe partij of zelfstandig, eventueel via een beursgang, zal doorgaan, is nog ongewis. "Zeker is wel dat we uitgaan van verkoop in z'n geheel. Er is geen strategie van opsplitsing in de maak."

Reageer op dit artikel