nieuws

‘AFM te laks jegens SRK’

Archief

Toezichthouder AFM had zich actiever moeten opstellen tegenover SRK Rechtsbijstand. Dat vindt staatssecretaris van Justitie Nebat Albayrak, ten aanzien van het doorgeven van gegevens over rechtshulp aan tussenpersonen.

 

De bewindsvrouw heeft vragen van SP-Kamerlid Jan de Wit beantwoord. Haar kritiek geldt evenzeer het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Haagse Orde van Advocaten.

 

  &nbspBegin december werd SRK-directeur Rob Vromen door de Haagse rechter voorwaardelijk ontslagen, omdat de stichting gegevens doorgaf aan tussenpersonen over de rechtshulp die advocaten in dienst van SRK boden. Voor advocaten in dienst bij een rechtsbijstandverzekeraar geldt echter onverkort de Advocatenwet en de daarop gebaseerde verordeningen. Daarin is vastgelegd dat cliëntgegevens gebonden zijn aan de geheimhoudingsplicht en dus niet aan derden mogen worden verstrekt. Om die reden heeft Albayrak de beschikking van de rechtbank die Vromen voorwaardelijk ontsloeg "onder de aandacht van de toezichthouders gebracht. Een actievere opstelling van hen in deze was naar mijn mening wenselijk geweest."

 

  &nbspHet Verbond van Verzekeraars heeft andere commerciële rechtsbijstandverleners gewezen op de beschikking van de rechtbank en gevraagd hun processen nauwkeurig in lijn met deze beschikking te brengen.

 

Reageer op dit artikel