nieuws

‘Accreditatie opleider bij misleiding intrekken’

Archief

Beschamend en zuur

De 'adviesboom' van Welten leert dat bij oudere diploma's moet zijn voldaan aan een werkervaringseis van drie in de laatste vijf jaar, vervolgt Van Velzen. "Dat moet natuurlijk drie uit zes jaar zijn. Dat is veelzeggend voor de nauwkeurigheid waarmee dit ding is samengesteld."
 
   Hij constateert diverse fouten in de passages over vrijstellingen. Dat de 'adviesboom' adviseert dat de tussenpersoon alle WFT-PE-programma's moet volgen, ook de programma's voor onderdelen waarvoor geen vrijstelling is, noemt Van Velzen zelfs "beschamend".
 
Verwarring
Kort geleden organiseerde het CDFD een bijeenkomst met alle WFT-PE-onderwijsinstituten, waarbij de opmerking werd gemaakt dat er veel verwarring in het land is over welke WFT-PE nu wel en welke niet gevolgd moet worden, zegt Van Velzen. "Dit soort onzinberichten draagt daartoe sterk bij."
 
   Hij vindt dat alle informatie en persberichten van opleidingsinstituten zorgvuldig moeten worden getoetst. "Naar zijn mening is al voldoende onzekerheid bij veel financieel dienstverleners over de WFT-PE-programma's. Misleidende informatie van opleidingsinstituten brengt ze nog verder van huis." Hij doet een beroep op het CDFD voor een extra eis aan geaccrediteerde onderwijsinstituten. "Het verstrekken van aantoonbaar onjuiste, misleidende informatie zou moeten leiden tot het intrekken van de accreditatie."
 
Reactie Welten
   Welten zegt inmiddels "een constructief gesprek" te hebben gehad met Van Velzen. "Op bepaalde punten is verschil van interpretatie mogelijk; de regels zijn uitermate complex. Wij vinden de kritiek te scherp. Maar we zullen ons voordeel doen met zijn opmerkingen."

Reageer op dit artikel