nieuws

Aantal tussenpersonen blijft stabiel op 11.000

Archief

Wanbetalers

   In het AFM-jaarverslag over 2008 valt te lezen dat de kosten voor het doorlopend toezicht op het adviseren en bemiddelen in financiële producten zijn uitgekomen op € 18,7 mln. Dat is bijna € 3,5 mln meer dan was begroot. Volgens de AFM is er veel meer tijd gaan zitten in het beantwoorden van vragen en het beheren en onderhouden van het register.
 
   Als tweede oorzaak wijst de toezichthouder op een flink bedrag dat is gereserveerd voor niet te innen vorderingen. Minister Bos maakte in antwoord op kamervragen eveneens melding van een grote hoeveelheid onbetaalde rekeningen. De AFM kan niet echter aangeven om hoeveel wanbetalers het eigenlijk gaat.
 
   "Het probleem is dat veel rekeningen over 2007 nog niet zijn betaald, maar dat een deel van de aangeslagen ondernemers de branche mogelijk al heeft verlaten of mogelijk failliet is", zegt Theodor Kockelkoren, bestuurslid van de AFM en verantwoordelijk voor het toezicht op financiële dienstverleners. "Daarnaast is de betalingstermijn van de rekeningen over 2008 nog niet verstreken, zodat wij ook hier nog geen compleet beeld hebben."
 
   Fidin heeft openlijk vraagtekens gesteld bij het feit dat tekorten door wanbetalers aan de rest van de sector worden doorbelast.
 
Lichte daling kantoren
In 2008 verschenen 848 nieuwe namen in het register van financiële dienstverleners. Bij 977 bedrijven ging een streep door de vergunning. In 927 gevallen was dat op eigen verzoek. Vijftig vergunningen werden door de AFM ingetrokken; zeven aanvragen werden afgewezen. Het totaal aantal financiële dienstverleners is met 1% afgenomen tot 10.987 ultimo 2008. De groep vergunninghouders met een totaal pakket (vergunningen voor schade- en levensverzekeringen, hypotheken en consumptief krediet) steeg vorig jaar met 2% tot 5.881. Anderzijds bemiddelen 859 vergunninghouders in slechts één productsoort.
 
   In 2008 werden er aan financiële dienstverleners 69 lasten onder dwangsom uitgedeeld. Viermaal werd een boete opgelegd en één keer een officiële waarschuwing. In drie zaken deed de AFM aangifte bij het Openbaar Ministerie. Het totale aantal formele toezichtmaatregelen beliep 132. Daarnaast voerde de AFM 21 'normoverdragende gesprekken'.
 
Meer dan gemiddeld loon
"De beloning van de bestuurders en van enkele andere functionarissen van de AFM bedraagt meer dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers ( .). Dit hangt samen met het specialistische karakter van de toezichthoudende taken." Dat meldt het jaarverslag als toelichting op de salarissen van het management van de toezichthouder.
 
Het vierkoppige bestuur ontvangt samen iets meer dan € 1 mln. Voorzitter Hans Hoogervorst staat bijvoorbeeld voor € 294.129 op de loonlijst en bestuurslid Kockelkoren voor € 270.921. De zeven directeuren en afdelingshoofden komen gezamenlijk tot € 1,5 mln. Eén directeur komt, met tweederde arbeidstijd, tot _ 356.266; in die beloning zit een ontslagvergoeding inbegrepen.

Reageer op dit artikel