nieuws

Zorgverzekeraars sluiten 2008 negatief af

Archief

De ziektekostenverzekeraars hebben 2008 afgesloten met een negatief resultaat van € -72,5 (-141) mln. Er is wel duidelijk een verbetering waar te nemen, zo blijkt uit cijfers van toezichthouder DNB.

Zorgverzekeraars sluiten 2008 negatief af

Het technisch resultaat op de basisverzekering bedraagt € -186 (-401) mln. Aan premies voor de basisverzekering is in totaal € 29,7 (28,5) mld geboekt; de totale premieomzet kwam uit op € 33,5 (32,1) mld. De brutoschadelast is – vooral door de basisverzekering – gestegen tot 31,3 (31,1) mld. Het totaal technisch resultaat (basis+aanvullend) bedraagt € 151 (-104) mln. Met name door slechtere beleggingsopbrengsten (€ -242 mln tegen € -37 mln over 2007) is het resultaat voor belastingen uiteindelijk toch negatief, maar wel beter dan over 2007.

Reageer op dit artikel