nieuws

Zorgcollectiviteit iets meer in trek

Archief

Premiekorting

licht gestegen

De collectiviteitsgraad is in 2009 weer verder toegenomen. Dit jaar is 62% van de zorgverzekerden via een collectiveit verzekerd.

 

Afgelopen jaar bedroeg dat percentage 59%, zegt onderzoeksbureau BS Health Consultancy. De gemiddelde collectiviteitskorting op de basisverzekering is licht gestegen: van 6,9% in 2008 naar 7,1% in 2009. Het aantal verzekerden dat via een zogenoemde ‘gelegenheidscollectiviteit’ op basis van een lidmaatschap collectief is verzekerd, nam toe. Werkgeverscollectiviteiten blijven echter volgens het onderzoeksbureau de belangrijkste collectiviteiten voor een zorgverzekeraar.

 

  &nbsp"De loyaliteit van deze klantengroep is vooral vergroot door het bieden van bedrijfsgezondheidspakketten, waarbij zorg wordt gecombineerd met het verminderen van verzuim en het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers", aldus de onderzoekers. Momenteel zou voor ongeveer 10% van de beroepsbevolking een dergelijk pakket zijn gesloten. Het totaal aantal gesloten bedrijfsgezondheidspakketten zou dit jaar eveneens met 10% zijn gestegen.

 

Verlies

Het onderzoeksbureau verwacht een negatief technisch resultaat van ruim _ 300 mln op de zorgverzekering dit jaar. De marge op de zorgverzekering zou weer onder druk staan doordat de nominale premie 2% lager is dan de door VWS afgegeven kostendekkende rekenpremie. "Behalve de lage nominale premie zet ook de verdere collectivisering van het verzekerdenbestand en de licht toegenomen collectiviteitskorting de marge op de zorgverzekering onder druk. Het verlies wordt extra gevoeld door de tegenvallende beleggingsopbrengsten, die feitelijk het verlies compenseerden", aldus het onderzoeksbureau.

 

Reageer op dit artikel