nieuws

Zembla-uitzending voor Bos geen reden beleid aan te passen

Archief

Minister Bos (Financiën) vindt dat het Nederlandse recht voldoende instrumenten biedt om verzekeraars te ontmoedigen om tegen beter weten in uitkering te weigeren. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamerleden Blanksma en Van Vroonhoven (beiden CDA).

Naar aanleiding van een uitzending van het Vara-programma Zembla over de weigerachtigheid van sommige verzekeraars om bij omvangrijke schades snel tot uitkering over te gaan, hadden beide Kamerleden de minister vragen gesteld. Die gingen over de integriteit van ingeschakelde onderzoeks- en expertisebureaus en de mogelijkheid om de wetgeving naar Amerikaans voorbeeld (bad faith) aan te passen, zodat weigerachtige verzekeraars kunnen worden beboet. Bos wijst in zijn antwoord onder meer op de verschillende gedragscodes waaraan onderzoekers en experts zich hebben onderworpen en op de mogelijkheden die zich benadeeld voelende verzekerden hebben om hun gelijk te halen: klachteninstituut Kifid, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening of de rechter.

Reageer op dit artikel