nieuws

Verzekeraars slecht voorbereid op gevolgen kredietcrisis

Archief

Wereldwijd geeft slechts 4% van de verzekeraars aan goed voorbereid te zijn op risico’s die het gevolg zijn van de kredietcrisis. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC).

 

"Dat zo weinig verzekeraars zijn voorbereid op risico’s als ontoereikende beleggingsresultaten, de ontwikkelingen op de aandelenmarkten en de beschikbaarheid van kapitaal, is een zorgwekkende uitkomst", zegt Gert-Jan Heuvelink, bij PwC verantwoordelijk voor de dienstverlening aan verzekeraars. Uit het onderzoek naar risicoperceptie getiteld ‘Insurance Banana Skins 2009’, dat in 39 landen onder meer dan vierhonderd verzekeraars is gehouden, blijkt de kredietcrisis voor de branche vele potentiële ‘bananenschillen’ in zich te bergen.

 

  &nbspNaast eerdergenoemde risico’s maken verzekeraars zich zorgen over overregulering: de sector heeft het gevoel dat deze mogelijk ten onrechte gestraft gaat worden voor de zondes van de banken, aldus PwC. Ook de kwaliteit van hun eigen risicomanagement en de kredietwaardigheid van herverzekeraars baart verzekeraars zorgen, aangezien ook herverzekeraars hard zijn geraakt door de effecten van de kredietcrisis.

 

  &nbspToezichthouders zien vooral problemen voor de solvabiliteit van de branche en de continuïteit van sommige verzekeringsmaatschappijen.

 

Reageer op dit artikel