nieuws

Verbond: uitvaart- en woonlastenpolis in juli onder BGFO

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij het ministerie van Financiën gepleit voor het per 1 juli toepassen van de beloningsregels uit het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) op uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers. Uiteindelijk moeten alle niet-complexe producten onder het BGFO komen te vallen, vindt het Verbond.

Verbond: uitvaart- en woonlastenpolis in juli onder BGFO

"Het is niet goed uitlegbaar waarom bijvoorbeeld bonussen bij niet-complexe producten toelaatbaar zijn. Het is nu echter niet het geschikte moment om een algehele verbreding te realiseren", schrijft het Verbond, dat daarover volgend jaar een definitief standpunt wil innemen. Een verbreding naar uitvaartpolissen en betalingsbeschermers is volgens het Verbond echter al gewenst per 1 juli, gezien "zorgelijke ontwikkelingen in deze marktsegmenten".
Ook de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis willen een dergelijke uitbreiding van de reikwijdte van het BGFO. Voor de Federatie Fidin is dat niet aan de orde: "De markt moet nu eerst maar tot rust komen. Bovendien is transparantie voor uitvaart- en woonlastenpolissen geen onderdeel van het huidige BGFO-voorstel. Technisch gezien is uitbreiding dus niet mogelijk."

Reageer op dit artikel