nieuws

Verbond probeert onrust over pensioenpolissen te temperen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat praten met de Stichting van de Arbeid over beschikbarepremieregelingen die de pensioendeelnemers minder gaan opleveren dan voorspeld. Komt het tot een oplossing, dan wil het Verbond die voor de zomer bekendmaken.

 

Tros-programma Radar stelde vorige week pensioenverzekeringen op basis van beschikbare premie aan de kaak. Honderdduizenden pensioenverzekerden zouden door de kredietcrisis tot de helft van het opgebouwde vermogen in rook hebben zien opgaan. Daarnaast liet Radar gevallen zien waarin de kosten opliepen tot 47% van de inleg. Zo’n 20% van de totale pensioenportefeuille van verzekeraars bestaat uit beschikbarepremieregelingen. Daarbij zijn 750.000 deelnemers betr0kken. Volgens Radar, dat naar cijfers van het Verbond verwijst, gaat het om 669.933 actieve deelnemers. Bij 367.119 deelnemers is er geen sprake van een garantie.

 

  &nbspRadar noemde verder het voorbeeldrendement van 8% dat in de jaren negentig gebruikelijk was. "Ga je rekenen met het later door de AFM vastgestelde standaardrendement van 4%, dan komt het pensioen vele malen lager uit", aldus econoom en voormalig hoogleraar Alfred Oosenbrug. "En een pessimistisch rendement is nu iets van nul tot licht negatief." Van de ‘knip’ die nu mogelijk is voor aanstaande gepensioneerden – het pensioen deels vijf jaar uitstellen – verwacht Oosenbrug geen wonderen: "Dat is het probleem voor je uitschuiven in de hoop dat het in de toekomst beter wordt."

 

Bittere pil

Het Verbond wijst er in een reactie op dat de regeling vooral in de jaren negentig in trek was: "De werkgever wist waar hij aan toe was met betrekking tot zijn kosten en de regelingen kennen grote flexibiliteit door een breed palet aan keuzemogelijkheden om de invulling van de regeling zelf te bepalen." De laatste jaren is het accent vooral komen te liggen op de tegenvallende opbouw, de gevoeligheid voor koersrisico’s en de kosteninhoudingen, aldus het Verbond, dat verder wijst op de waarde van garanties: "Een beschikbarepremieregeling kan dan zelfs meer zekerheid bieden dan bijvoorbeeld een pensioenfondsregeling, waarbij de premie en de uitkering kunnen fluctueren."

 

  &nbspVoor ruim 330.000 deelnemers geldt dat zij zelf het beleggingsrisico dragen. "Daarmee is niet gezegd dat hun volledige pensioen kan worden geraakt door beleggingsrisico’s. Veel mensen hebben gedurende hun werkzame leven verschillende werkgevers en daarmee vaak ook verschillende pensioenvoorzieningen." Desalniettemin onderkent Verbondsdirecteur Weurding het probleem dat veel aanstaande gepensioneerden nu hebben. "Het verdampen van belegd vermogen door de kredietcrisis is een bittere pil die iedereen moet slikken: pensioenfondsen, financiële instellingen en particuliere beleggers." Volgens het Verbond gaan ongeveer 20.000 deelnemers met een beschikbarepremieregeling de komende vijf jaar met pensioen.

 

Gesprek

Verzekeraars is er veel aan gelegen een tweede woekerpolisaffaire te voorkomen. Weurding kondigde in Radar aan in gesprek te gaan met de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en werknemers. "We gaan de voorlichting aan de deelnemers en de kostenstructuur onder de loep nemen en kijken of de premie-inleg voldoende is. Als we tot een oplossing komen, willen we die voor de zomer bekendmaken."

 

  &nbspDe Verbondsdirecteur stipte verder aan dat zo’n 50% van de beschikbarepremieregelingen een garantie kent. "Dat voorbeeld met 47% kosten gaan we onderzoeken; ik weet zeker dat dat een andere uitkomst oplevert."

 

  &nbspVakbond FNV heeft al laten weten blij te zijn met de intentie van het Verbond om te gaan praten over oplossingen. "Maar wij zijn natuurlijk niet een nieuwe toezichthouder op pensioenverzekeringen en we willen al helemaal niet de suggestie wekken dat overleg met de Stichting van de Arbeid leidt tot een soort goedkeuringscertificaat voor deze pensioenpolissen." De FNV wil ter discussie stellen of beschikbarepremieregelingen wel geschikt zijn om via werkgevers te verkopen. "Het nog eens extra goed uitleggen gaat niet helpen, gezien de zeer beperkte belangstelling bij vooral jonge werknemers."

 

pil die iedereen moet slikken."verdampen van belegd vermogen is een bittere pil die iedereen moet slikken."

Reageer op dit artikel